Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng cho 17 thân nhân đại diện đứng ra mai táng
Ngày cập nhật 08/10/2019

Ngày 24 tháng 9 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành 3 Quyết định: số 990/QĐ-UBND, 992/QĐ-UBND, 994/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2019, để hỗ trợ chi phí mai táng cho 17 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý.  Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân).

 

Danh sách chi tiết như sau:

TT

Họ và tên thân nhân

Nơi thường trú

Quan hệ với người từ trần

Họ và tên người từ trần

Sinh năm

Thuộc đối tượng

Ngày từ trần

 
 
 

1

Trần Đăng Lâm Sơn

Thôn Liễu Cốc Hạ, xã Hương Toàn

Cháu

Phạm Thị Cam

1919

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

18/07/2019

 

2

Bùi Xuân Sum

Thôn Nam Thanh, xã Hương Toàn

Con

Nguyễn Thị Bê

1934

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

28/06/2019

 

3

Nguyễn Văn Tuấn

Thôn Vân Cù, xã Hương Toàn

Con

Nguyễn Văn Lành

1930

Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

09/02/2019

 

4

Nguyễn Xuân Thư

Thôn Vân Cù, xã Hương Toàn

Con

Nguyễn Thị Chớ (Cho)

1937

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

10/07/2019

 

5

Lê Phước Đảng

Thôn Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn

Con

Phạm Thị Cháu

1930

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

29/06/2019

 

6

Nguyễn Đình Cơ

Thôn An Thuận, xã Hương Toàn

Em

Nguyễn Đình Sở

1957

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

23/07/2019

 

7

Hồ Văn Thuấn

Thôn Bình Thuận, xã Bình Điền

Con

Hồ Con

1935

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

18/07/2019

 

8

Trần Văn Ngọ

Thôn Thuận Điền, xã Bình Điền

Con

Nguyễn Thị Khuê

1939

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

06/08/2019

 

9

Hoàng Đẩu

Tổ dân phố 1, phường Hương Chữ

Con

Phan Thị Đầm

1932

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

05/09/2019

 

10

Lê Công Lộc

Tổ dân phố 2, phường Hương Chữ

Con

Lê Công Long

1936

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

07/09/2019

 

11

Phạm Xuân Hát

Thôn Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn

Con

Lê Thị Bê

1932

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

23/08/2019

 

12

Nguyễn Văn Giờ

Thôn Cỗ Lão, xã Hương Toàn

Con

Tống Thị Quã

1937

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

13/08/2019

 

13

Dương Công Tín

Thôn Giáp Trung, xã Hương Toàn

Con

Dương Công Tựu

1934

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

29/07/2019

 

14

Hà Xuân Bình

Tổ dân phố 3, phường Hương Chữ

Con

Nguyễn Thị Lưa

1920

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

08/09/2019

 

15

Nguyễn Thị Kim Xoa

Tổ dân phố 9, phường Hương Hồ

Vợ

Nguyễn Văn Lưu

1951

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

11/09/2019

 

16

Phan Văn Ý

Tổ dân phố 10, phường Hương Hồ

Con

Phạm Thị Kiêm

1923

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

07/09/2019

 

17

Trần Đức Bình

Tổ dân phố 5, phường Tứ Hạ

Con

Trần Thô

1937

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

18/07/2019

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.352
Truy câp hiện tại 3.759