Tìm kiếm thông tin
Thực hiện tốt công tác thăm hỏi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn
Ngày cập nhật 08/10/2019

Thực hiện Kế hoạch số 2535/KH-UBND ngày 24/9/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019”. Đến nay toàn thị xã đã thực hiện tốt công tác thăm hỏi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi với 1.565 suất quà, tổng số tiền 313.000.000 đồng (Định mức: 200.000đồng/người).

 

Qua nắm thông tin về kết quả triển khai trên địa bàn thị xã, chưa nhận được các ý kiến dư luận phản ánh, kiến nghị của nhân dân; đa số người cao tuổi rất phấn khởi sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về chính sách này.

Bảng chi tiết như sau:

TT

Đơn vị

Số người tròn tuổi

Tổng số người

Tổng số tiền (đồng)

70 tuổi

75 tuổi

80 tuổi

85 tuổi

95 tuổi

Trên 100 tuổi

1

Tứ Hạ

40

36

25

11

3

 

115

23.000.000

2

Hương Vân

34

29

33

12

 

 

108

21.600.000

3

Hương Văn

34

35

35

20

2

3

129

25.800.000

4

Hương Xuân

50

33

48

10

4

10

155

31.000.000

5

Hương Chữ

40

28

33

19

1

2

123

24,600,000

6

Hương An

26

21

14

20

 

5

86

17.200.000

7

Hương Hồ

43

27

21

23

7

3

124

24.800.000

8

Hương Toàn

66

58

43

21

8

2

198

39.600.000

9

Hương Vinh

62

36

35

23

8

4

168

33.600.000

10

Hương Phong

43

31

23

26

3

 

126

25.200.000

11

Hải Dương

22

18

15

16

1

3

75

15.000.000

12

Hương Thọ

13

20

8

9

1

1

52

10.400.000

13

Bình Thành

4

8

8

6

2

1

29

5.800.000

14

Bình Điền

8

18

8

11

 

1

46

9.200.000

15

Hương Bình

7

2

7

4

1

 

21

4.200.000

16

Hồng Tiến

 

2

4

4

 

 

10

2.000.000

Tổng cộng

492

402

360

235

41

35

1.565

313.000.000

 

Phòng LĐ-TB&XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 1.415