Tìm kiếm thông tin
Luật Chăn nuôi 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020
Ngày cập nhật 09/01/2020

Luật Chăn nuôi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018.

 

Luật Chăn nuôi đã cụ thể hóa cá yêu cầu, điều kiện của một cơ sở chăn nuôi cần đảm bảo các yếu tố có liên quan đến an toàn, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và cân đối thị trường sản phẩm chăn nuôi; quy định về xuất khẩu, nhập khẩu giống vật nuôi, sản phẩm chăn nuôi; quy định về chăn nuôi động vật khác ngoài gia súc, gia cầm mà người dân được phép nuôi…

Luật Chăn nuôi (sửa đổi gồm 8 chương, 83 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

 

Tập tin đính kèm:
Hoài Nam - TTDVNN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 329