Tìm kiếm thông tin
Phát triển chăn nuôi và tái đàn lợn sau dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Ngày cập nhật 09/01/2020

Thực hiện Công văn 9871/UBND-TY ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh, Công văn số 2463/SNNPTNT-CCCNTY ngày 27/12/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc chỉ đạo phát triển chăn nuôi và tái đàn lợn sau dịch bệnh DTLCP; nhằm thực hiện tốt việc phát triển chăn nuôi cũng như tái đàn lợn sau dịch bệnh DTLCP, UBND thị xã triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

 

1. Đối với các địa phương không có bệnh DTLCP hoặc đã qua 30 ngày không có lợn chết do bệnh DTLCP có thể triển khai việc nuôi tái đàn lợn theo quy định hiện hành và theo hướng dẫn tại Công văn số 13/BCĐDTLCP ngày 19/12/2019 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh DTLCP và Công văn 3384/UBND-KT ngày 18/12/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc  kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp gian lận, trục lợi chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và công tác tái đàn an toàn trong chăn nuôi nhằm sớm góp phần bình ổn giá thịt lợn.

2. Tăng cường tổ chức kiểm tra, xác nhận điều kiện nuôi tái đàn; thường xuyên hướng dẫn, giám sát tình hình chăn nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, các trang trại, gia trại đảm bảo an toàn sinh học, kết hợp sử dụng các chế phẩm nâng cao sức đề kháng được tái đàn để phát triển đàn lợn tại địa phương.

3.  Quản lý chăn nuôi ATSH, tái đàn trong vùng không có dịch và vùng hết dịch bệnh DTLCP. Thực hiện nghiêm Công văn số 6726/UBND-NN ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống bệnh DTLCP và quản lý chăn nuôi ATSH, tái đàn sau dịch. Ap dụng nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh, tiêu độc sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi bằng hóa chất, bằng vôi; nâng cấp cơ sở vật chất bảo đảm có thể áp dụng hiệu quả các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

4. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn, sản phẩm từ lợn ra vào địa bàn.

 

Hoài Nam - TTDVNN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 271