Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt danh sách hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện Quý IV năm 2019
Ngày cập nhật 17/01/2020

Ngày 16/01/2020, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 61/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện Quý IV năm 2019.

 

Theo Quyết định, tổng số hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập, được hỗ trợ tiền điện: 1.083  hộ, với số tiền: 149.454.000 đồng; tổng số hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo, được hỗ trợ tiền điện: 168 hộ, với số tiền: 22.356.000 đồng.

 Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà giao trách nhiệm cho:

Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Kho bạc nhà nước thị xã hướng dẫn các xã, phường về thủ tục hồ sơ để giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ kịp thời;

Phòng Lao động – TB&XH thị xã giám sát, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập, hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo đảm bảo đúng quy định;

Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo, triển khai thực hiện việc hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và Hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo kịp thời, đúng đối tượng; thông báo công khai mức hỗ trợ và danh sách các hộ được hỗ trợ; cấp phát và thanh quyết toán nguồn kinh phí đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

 

Tập tin đính kèm:
Phòng LĐ-TB&XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.535.641
Truy câp hiện tại 1.936