Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng cho 02 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần
Ngày cập nhật 21/01/2020

Ngày 13 tháng 01  năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2020, số tiền 10.800.000 đồng (Mười triệu tám trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 02 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý. Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân). Có danh sách kèm theo:

 

STT

Họ và tên thân nhân

Năm sinh

Nơi thường trú

Quan hệ với người từ trần

Họ và tên người từ trần

Sinh năm

Thuộc đối tượng

Ngày từ trần

 
 
 

1

Lê Như Thọ

1955

Thôn Quang Lộc, xã Hương Bình

Cha

Lê Như Thành

1981

Người khuyết tật nặng

11/12/2019

 

2

Hà Thị Hảo

1978

Thôn Hải Tân, xã Hương Bình

Vợ

Hồ Văn Thiếu

1976

Người khuyết tật nặng

30/08/2019

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.535.641
Truy câp hiện tại 1.973