Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 21/01/2020

Ngày 13 tháng  01  năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND về việc  thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 02 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của xã Hương Bình.

Lý do:  Từ trần. Danh sách chi tiết như sau:

 

STT

Họ và tên thân nhân

Năm sinh

Nơi thường trú

Quan hệ với người từ trần

Họ và tên người từ trần

Sinh năm

Thuộc đối tượng

Ngày từ trần

 
 
 

1

Lê Như Thọ

1955

Thôn Quang Lộc, xã Hương Bình

Cha

Lê Như Thành

1981

Người khuyết tật nặng

11/12/2019

 

2

Hà Thị Hảo

1978

Thôn Hải Tân, xã Hương Bình

Vợ

Hồ Văn Thiếu

1976

Người khuyết tật nặng

30/08/2019

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.535.641
Truy câp hiện tại 1.955