Tìm kiếm thông tin
Ban hành Quy định về Công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 31/03/2020

Ngày 24/03/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND Quy định về Công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 4 năm 2020.

 

Theo đó, Quy định này quy định về các tiêu chí, nguyên tắc đánh giá, chấm điểm và thẩm quyền công nhận tuyến phố văn minh đô thị tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Các tiêu chí đánh giá bao gồm: Tiêu chí kiến trúc cảnh quan (30 điểm), gồm: công trình, vỉa hè, cây xanh; Tiêu chí trật tự đô thị và an toàn giao thông (25 điểm) gồm  quảng cáo, biển hiệu, bán hàng, chỗ đỗ xe, Tiêu chí hạ tầng đô thị (20 điểm): gồm vỉa hè - Lòng đường, Hệ thống cấp điện, thông tin, liên lạc, hệ thống gồm tham chiếu kết quả đánh giá theo bộ tiêu chí “Xanh – Sạch – Sáng” cấp phường, xã trên địa bàn; Tiêu chí khuyến khích (10 điểm): thiết kế đô thị và ngầm hóa hạ tầng.

Việc đánh giá tuyến phố văn minh đô thị trên cơ sở hồ sơ đề nghị của UBND phường, thị trấn. Các tuyến phố được xác định trên 75 điểm là đạt (tổng số điểm của từng tiêu chí phải đạt tối thiểu là 50% so với điểm tối đa quy định của từng tiêu chí tương ứng riêng đối với tiêu chí khuyến khích thì không tính điểm đạt tối thiểu).

Về thẩm quyền công nhận tuyến phố văn minh đô thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và các huyện tổ chức thẩm định và quyết định công nhận, công nhận lại tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn quản lý.

Quyết định.công nhận tuyến phố văn minh đô thị có thời hạn trong vòng 02 năm kể từ ngày ký Quyết định công nhận và Công nhận lại sau 02 năm, kể từ ngày Quyết định công nhận lần trước. Việc công nhận lại do cơ quan có thẩm quyền thẩm định, rà soát báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định công nhận lại.

 

Tập tin đính kèm:
Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.890.946
Truy câp hiện tại 680