Tìm kiếm thông tin
Thị xã Hương Trà tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Ngày cập nhật 31/03/2020

Ngày 10/3/2020, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Hướng dẫn số 75-HD/BTG về việc tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.

 

Tuyên truyền phát triển kinh tế xã hội nhằm mục đích và yêu cầu là: Thông qua tuyên truyền để khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Chính phủ, chính quyền các cấp và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về bối cảnh quốc tế, khu vực, thế và lực của đất nước, của tỉnh và thị xã để chủ động tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm đạt được các mục tiêu năm 2020 và hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Công tác tuyên truyền kinh tế - xã hội cần bám sát chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh sinh động thực tế triển khai nhiệm vụ chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại của đất nước, của tỉnh, thị xã và các địa phương; dự báo những khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế; đóng góp những giải pháp thiết thực và hiệu quả.

Những nội dung cần tập trung tuyên truyền đó là:

- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

Khẳng định kết quả toàn diện và ấn tượng trong năm 2019 của đất nước, của tỉnh và thị xã.

Năm 2019, nước ta đã hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019, là năm thứ hai liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu. Trong điều kiện thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế biến động mạnh, Việt Nam vẫn duy trì kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 7,02%; được xếp vào nhóm các nước có tăng trưởng cao hàng đầu trong khu vực và thế giới. Năng suất lao động tăng 6,2%. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu sụt giảm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn tăng, lần đầu tiên đạt 517 tỷ USD, thặng dư thương mại đạt kỷ lục 210 tỷ USD, dự trữ ngoại hối đạt 80 tỷ USD. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Xếp hạng năng lực cạnh tranh quốc gia, vùng lãnh thổ tăng 10 bậc. Việt Nam được đánh giá là quốc gia có an ninh, an toàn hàng đầu, là môi trường kinh doanh tốt cho các nhà đầu tư nước ngoài, là điểm đến hấp dẫn thu hút hàng triệu khách du lịch. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giải quyết việc làm có nhiều tiến bộ. Xây dựng, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, cải cách hành chính, cải cách tư pháp có chuyển biến. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, tạo sự đồng thuận và ủng hộ trong nhân dân. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, trong đó Việt Nam tổ chức thành công những sự kiện quốc tế lớn, tham gia vào các tổ chức quốc tế lớn, góp phần quan trọng giữ gìn hòa bình, kiên định bảo vệ được những lợi ích cơ bản của đất nước, khẳng định vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, kinh tế - xã hội đã đạt được những kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,18%. Tổng thu ngân sách đạt 8.320 tỷ đồng, vượt 15% dự toán. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 22.700 tỷ đồng, tăng 15%. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 98,5%, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,17%. Đáng chú ý, cách thức và năng lực tổ chức, điều hành của các cơ quan trong hệ thống chính quyền các cấp có chuyển biến mạnh mẽ với việc đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh; Trung tâm công nghệ thông tin Thừa Thiên Huế đã chính thức gia nhập vào chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung của cả nước. Chương trình “Ngày Chủ nhật xanh” được toàn thể nhân dân, hệ thống chính trị hưởng ứng, làm cải thiện vệ sinh cảnh quan môi trường từ thành phố đến các vùng miền núi, biên giới. Thành lập Trung tâm ghép mô/tạng đầu tiên của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đối với thị xã, tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 317 tỷ đồng, đạt 118,2% so với dự toán tỉnh giao, 109,9% chỉ tiêu phấn đấu. Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 1.550 tỷ đồng, đạt 86,1% kế hoạch cả năm. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 96%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,26%, hộ cận nghèo giảm còn 4,34%. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng “Tuyến phố văn minh đô thị”,“Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, trong hoạt động của bộ máy hành chính công được quan tâm. Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, tôn giáo và cải cách hành chính được tăng cường và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Làm rõ những hạn chế cần khắc phục và khó khăn, thách thức trong thời gian tới

Trong nước, nền kinh tế vẫn còn không ít khó khăn. Kinh tế vĩ mô còn một số yếu tố chưa vững chắc; tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công chậm. Sắp xếp, cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước chuyển biến chưa rõ nét. Khu vực nông nghiệp chịu tác động, ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi, thiên tai, hạn hán, nắng nóng; giá nhiều mặt hàng nông sản chủ lực giảm. Đặc biệt, diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra (Covid – 19) đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Tình trạng ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp; tác động, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng lớn. Tổ chức bộ máy ở một số lĩnh vực, cơ quan, đơn vị chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả. An ninh, trật tự trên một số địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp. Tình hình khu vực, thế giới dự báo tiếp tục có những biến động khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư quốc tế tiếp tục xu hướng giảm; cạnh tranh chiến lược, căng thẳng địa chính trị, xung đột thương mại giữa một số quốc gia, nền kinh tế lớn diễn biến phức tạp và chủ nghĩa bảo hộ gia tăng...

Trong tỉnh, kinh tế - xã hội còn một số khó khăn. Quy mô nền kinh tế của tỉnh còn nhỏ, tổng thu ngân sách còn thấp so với nhiều tỉnh, thành trong khu vực và cả nước. Thu nhập bình quân đầu người thấp hơn bình quân chung cả nước. Sản xuất nông nghiệp năm 2019 suy giảm do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Đặc biệt, ngành du lịch – ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh, được dự báo gặp nhiều khó khăn, thách thức trong thời gian tới do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19...

Trên địa bàn thị xã, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn gặp một số khó khăn. Các lĩnh vực dịch vụ, nhất là hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm chủ lực của thị xã còn hạn chế, công tác lập quy hoạch chi tiết các khu dịch vụ triển khai chậm; một số dự án đầu tư vào cụm công nghiệp và các khu dịch vụ du lịch tiến độ chưa đảm bảo kế hoạch đề ra, dẫn đến chỉ tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội khó đạt so kế hoạch; diện tích xây dựng nhà máy tại cụm công nghiệp Tứ Hạ còn khoảng 12ha nhưng hạ tầng thiết yếu như hệ thống giao thông và xử lý nước thải chưa được đầu tư đồng bộ nên chưa đáp ứng được nhu cầu để thu hút các nhà đầu tư; ngành chăn nuôi tiếp tục đà giảm sút do dịch bệnh, nuôi cá lồng trên sông Bồ chậm được xử lý kịp thời để đảm bảo vệ sinh cảnh quan môi trường; tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng còn chậm, đặc biệt là các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án nguồn vốn tiền sử dụng đất thị xã; thu gom rác thải nhiều điểm trong dân cư nông thôn và đô thị chưa được cải thiện.Đặc biệt, diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra (Covid – 19) đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân...

Tuyên truyền quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của đất nước, của tỉnh, thị xã và các địa phương, tập trung là: Kết luận 63-KL/TW ngày 18/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng được thông qua tại Hội nghị Trung ương lần thứ 11 khóa XII; Nghị quyết 85/2019/QH14 ngày 11/11/2019 của Quốc hội; Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ; Nghị quyết 12-NQ/TU, ngày 06/12/2019 của Tỉnh ủy; Kế hoạch 17/KH-UBND, ngày 30/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Nghị quyết 13-NQ/TU, ngày 12/12/2019 của Thị ủy; Các nghị quyết của cấp ủy, hội đồng nhân dân các xã, phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

- Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Chương trình hành động số 69-CTr/TU, ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

- Tiếp tục tuyên truyền nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế - xã hội: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển đất nước thể hiện trong văn kiện các kỳ đại hội, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tuyên truyền các nghị quyết, bộ luật mới được Quốc hội ban hành và các bộ luật đến thời điểm thực hiện. Tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, chính sách mới của Chính phủ. Thường xuyên, đẩy mạnh tuyên truyền về diễn biến và biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra (Covid – 19) theo Hướng dẫn số 70-HD/BTG, ngày 17/2/2020 của Ban Tuyên giáo Thị ủy. Quan tâm tuyên truyền các chủ trương, chính sách về giáo dục, y tế, văn hóa, các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, an toàn xã hội; đặc biệt phản ánh, cảnh báo về nạn mê tín dị đoan, tín dụng đen, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và công tác ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu.

- Công tác điều hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội

Tập trung tuyên truyền về công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ với phương châm hành động năm 2020 “kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” và 6 trọng tâm chỉ đạo, điều hành để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020.

Phản ánh tiến độ gấp rút hoàn thành các nhiệm vụ và phấn đấu các mục tiêu năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế 2016 – 2020 của Trung ương, của tỉnh và của thị xã. Công tác tuyên truyền nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân tham gia ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhất là về chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong chặng đường tới.

- Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế:  Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, đường lối, sách lược ngoại giao của Việt Nam, trong đó có Chỉ thị 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới”. Tuyên truyền những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tuyên truyền đấu tranh chống tham nhũng, các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế - xã hội. Chủ động, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành, kết hợp với việc giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; phát hiện, biểu dương những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh.

 

Hoài Trang - Ban Tuyên giáo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.890.887
Truy câp hiện tại 675