Tìm kiếm thông tin
Cấp kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng cho 02 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần
Ngày cập nhật 18/05/2020

Ngày 14 tháng 5 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 594/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2020, số tiền 10.800.000 đồng (Mười triệu tám trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 02 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần của phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà.

 

Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân). Danh sách chi tiết như sau:

 

TT

Họ và tên thân nhân

Năm sinh

Nơi thường trú

Quan hệ với người từ trần

Họ và tên người từ trần

Sinh năm

Thuộc đối tượng

Ngày từ trần

Ghi chú

 
 
 

1

Phan Thị Thỉnh

1944

Tổ dân phố Long Hồ Hạ 2, phường Hương Hồ

Vợ

Phan Văn Buôi

1938

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

21/04/2020

 

 

2

Bùi Thị Hoa

1955

Tổ dân phố Chầm, phường Hương Hồ

Vợ

Đặng Văn Mạnh

1953

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

22/04/2020

 

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 3.080