Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc điều chỉnh loại đối tượng và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 03 đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 18/05/2020

Ngày 14 tháng 5 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 592/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2020, để điều chỉnh, bổ sung trợ cấp thường xuyên cho 03 đối tượng thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà được điều chỉnh loại đối tượng và hệ số trợ cấp, thời gian điều chỉnh trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

 

Danh sách chi tiết như sau:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Thôn/TDP

Xã/Phường

Loại đối tượng trước khi điều chỉnh

Hệ số trợ cấp trước khi điều chỉnh

Mức trợ cấp hàng tháng trước khi điều chỉnh

Loại đối tượng sau khi điều chỉnh

Hệ số trợ cấp sau khi điều chỉnh

Mức trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh

Thời gian hưởng trợ cấp

Ghi chú

1

Phan Phước Quỳnh

10/02/2004

Tổ dân phố Cổ Bưu

Hương An

Khuyết tật nặng là trẻ em

2

540.000

Người khuyết tật nặng

1,5

405.000

01/03/2020

 

2

Nguyễn Thị Trình

02/06/1937

Tổ dân phố An Vân

Hương An

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1

270.000

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

2,5

675.000

01/05/2020

 

3

Lê Văn Vư

01/01/1963

Thôn 3

Bình Tiến

Người khuyết tật nặng

1,5

405.000

Người khuyết tật đặc biệt nặng

2

540.000

01/05/2020

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 371