Tìm kiếm thông tin
Chăn nuôi lợn an toàn sinh học để chủ động phòng chống dịch bệnh
Ngày cập nhật 04/07/2020

Thực hiện quyết định số 600 /QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND thị xã về việc  phê duyệt các Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020.

 

Ngày 30 tháng 6 năm 2020, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đã phối hợp với UBND phường Hương Chữ, Hương Xuân và Hương Văn, tiến hành cấp 80 con lợn giống, thức ăn và thuốc thú y cho bà con thực hiện dự chăn nuôi lợn An toàn sinh học. Mỗi hộ nuôi 10 con lợn F1 với trọng lượng trung bình 10kg/con. ( Trong đó vốn đối ứng của bà con: 50% con giống; 50% thức ăn và 40% thuốc thú y). Dự kiến sau bốn tháng nuôi sẻ có lợn thịt xuất chuồng với chất lượng thịt thơm ngon, đảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y, đây cũng là nguồn lợn giống hậu bị giúp cho bà con nhanh chóng tái đàn.

 

Ngọc Phương - TTDVNN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.392