Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt danh sách sinh viên cao đẳng, học viên sơ cấp nghề thuộc hộ gia đình bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề
Ngày cập nhật 04/07/2020

Ngày 01 tháng 7 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 795/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách sinh viên cao đẳng, học viên sơ cấp nghề thuộc hộ gia đình bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề.

 

Tổng số: 35 người (có DS và hồ sơ đính kèm)

Trong đó:

+ Cao đẳng: 22 người (Hương Phong 10 SV, Hải Dương 12 SV)

+ Sơ cấp nghề: 13 người (Hải Dương 13 học viên)

(Kèm theo Quyết định số  795 /QĐ-UBND ngày 1/7/2020 của UBND TX Hương Trà)

 
               

TT

Họ và tên sinh viên, học viên

Họ và tên hộ bị ảnh hưởng MTB

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Lớp

Khóa học

Khoa, Cơ sở đào tạo

Trình độ đào tạo

A

B

1

2

3

4

5

6

1

Lê Thị Nga

Lê Liên

Thôn 2, xã hải Dương

C10KS2

2017-2020

Quản trị KS-NH

Cao đẳng

2

Nguyễn Thị Phương Uyên

Nguyễn Văn Hải

Thôn Thai Dương Thượng Tây, xã Hải Dương

C10CB3

2017-2020

Quản trị Chế biến Món ăn

Cao đẳng

3

Trần Thị Quỳnh

Trần Thuận

Thôn Thai Dương Thượng Tây, xã Hải Dương

K41A Tiếng Nhật

2017-2020

Ngoại Ngữ

Cao đẳng

4

Lê Thị Kim Anh

Lê Văn Vít

Thôn Thai Dương Thượng Tây, xã Hải Dương

K40B Tiếng Nhật

2016-2019

Ngoại Ngữ

Cao đẳng

5

Huỳnh Trọng Nhật

Huỳnh Trọng Dung

Thôn Vĩnh Trị, xã Hải Dương

16CDOT13

2016-2019

Động Lực

Cao đẳng

6

Huỳnh Thị Nữ Trưng

Huỳnh Trọng Diệu

Thôn Vĩnh Trị, xã Hải Dương

16CDKT11

2016-2019

Kinh tế

Cao đẳng

7

Phạm Văn Ánh

Phạm Anh

Thôn Thai Dương Hạ Bắc, xã Hải Dương

17CDOT13

2017-2020

Động Lực

Cao đẳng

8

Đào Văn Tính

Đào Văn Dũng

Thôn Thai Dương Hạ Trung

CD17OT3

2017-2020

Cơ khí - ÔTÔ

Cao đẳng

9

Trần Thị Thúy Kiều

Trần Văn Ngọc

Thôn Thai Dương hạ Trung, xã Hải Dương

C9LH

2016-2019

QT Lữ hành - Du lịch

Cao đẳng

10

Hà Thị Thu Nghĩa

Phan Thị Mùi

Thôn Thai Dương Hạ Bắc, xã Hải Dương

Dược 6B

2016-2019

Dược

Cao đẳng

11

Lê Thị Kim Duyên

Lê Văn Mạnh

Thôn 3, xã Hải Dương

C10K53

2017-2020

QT Khách sạn - NH

Cao đẳng

12

Nguyễn Thị Hạnh

Lê Thị Hằng

Thôn Thai Dương Thượng Đông, xã hải Dương

C12CB1

2019-2022

QT Chế biến món ăn

Cao đẳng

13

Hồ Thị Mỹ Tiên

Hồ Đắc Tiến

Thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong

Dược E7

2017-2020

Dược

Cao đẳng

14

Trần Thị Bo

Đặng Thị Tình

Thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong

16CDTA11

2016-2019

Kinh tế - Ngoại ngữ- TH

Cao đẳng

15

Lê Khắc Nguyễn

Trần Thị Kim Yến

Thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong

16CD DC12

2016-2019

KT Điện - Điện tử

Cao đẳng

16

Cao Hữu Hợi

Nguyễn Thị Bé

Thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong

16CD DC12

2016-2019

KT Điện - Điện tử

Cao đẳng

17

Nguyễn Thị Nhi

Nguyễn Vũ Phong

Thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong

CN Kỹ thuật - Hóa học

2017-2020

CN Hóa - Môi trường

Cao đẳng

18

Phan Thị Hoàn Anh

Phan Minh

Thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong

C10KS3

2017-2020

Quản trị KS - Nhà hàng

Cao đẳng

19

Phan Văn Quý

Phan Văn Quyền

Thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong

C17 A ÔTÔ9

2017-2020

Kỹ thuật Ô Tô

Cao đẳng

20

Cao Thị Nhiễm

Nguyễn Thị Bó

Thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong

CĐ NTTS51

2017-2020

Thủy sản

Cao đẳng

21

Lê Thị Cẩm Vân

Trần Thị Kim Yến

Thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong

C12KS4

2019-2022

Khách sạn Nhà hàng

Cao đẳng

22

Nguyễn Văn Nhật Linh

Trần Thị Mỹ Hạnh

Thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong

C12CB1

2019-2022

Kỹ thuật Chế biến món ăn

Cao đẳng

23

Lê Thị Kim Anh

Lê Văn Vít

Thôn Thai Dương Thượng Tây, xã Hải Dương

Nghệ thuật trang điểm

28/6/2019-14/8/2019

TT Giáo dục NN-GDTX thị xã

Sơ cấp

24

Võ Thị Hằng Ni

Võ Văn Sang

Thôn Thai Dương Thượng Tây, xã Hải Dương

Nghệ thuật trang điểm

28/6/2019-14/8/2019

TT Giáo dục NN-GDTX thị xã

Sơ cấp

25

Trần Thị Sông Hương

Huỳnh Văn Quân

Thôn Thai Dương Thượng Tây, xã Hải Dương

Nghệ thuật trang điểm

28/6/2019-14/8/2019

TT Giáo dục NN-GDTX thị xã

Sơ cấp

26

Hà Thị Thảo

Trần Thị No

Thôn Thai Dương Thượng Tây, xã Hải Dương

Nghệ thuật trang điểm

28/6/2019-14/8/2019

TT Giáo dục NN-GDTX thị xã

Sơ cấp

27

Nguyễn Thị Lức

Lê Pháp

Thôn Thai Dương Thượng Tây, xã Hải Dương

Nghệ thuật trang điểm

28/6/2019-14/8/2019

TT Giáo dục NN-GDTX thị xã

Sơ cấp

28

Đoàn Thị Thanh Loan

Lê Thị Tê

Thôn Thai Dương Thượng Tây, xã Hải Dương

Nghệ thuật trang điểm

28/6/2019-14/8/2019

TT Giáo dục NN-GDTX thị xã

Sơ cấp

29

Đào Thị Bé

Nguyễn Thị Thúy An

Thôn Thai Dương Hạ Bắc, xã Hải Dương

Nghệ thuật trang điểm

28/6/2019-14/8/2019

TT Giáo dục NN-GDTX thị xã

Sơ cấp

30

Phan Thị Hảo

Phan Đức Phát

Thôn 2, xã Hải Dương

Nghệ thuật trang điểm

28/6/2019-14/8/2019

TT Giáo dục NN-GDTX thị xã

Sơ cấp

31

Đoàn Thị Thanh Lũy

Đoàn Thị Thanh Lũy

Thôn Thai Dương Hạ Bắc, xã Hải Dương

Nghệ thuật trang điểm

28/6/2019-14/8/2019

TT Giáo dục NN-GDTX thị xã

Sơ cấp

32

Nguyễn Thị Ý

Nguyễn Phận

Thôn Thai Dương Thượng Đông, xã Hải Dương

Nghệ thuật trang điểm

28/6/2019-14/8/2019

TT Giáo dục NN-GDTX thị xã

Sơ cấp

33

Đào Thị Sương

La Thoại Bảo

Xã Hải Dương

Nghệ thuật trang điểm

28/6/2019-14/8/2019

TT Giáo dục NN-GDTX thị xã

Sơ cấp

34

Trương Thị Nữ

Đào Thị Hoa

Thôn Thai Dương Hạ Bắc, xã Hải Dương

Nghệ thuật trang điểm

28/6/2019-14/8/2019

TT Giáo dục NN-GDTX thị xã

Sơ cấp

35

Trần Thị Út

Đặng Thanh Huấn

Thôn 2, xã Hải Dương

Nghệ thuật trang điểm

28/6/2019-14/8/2019

TT Giáo dục NN-GDTX thị xã

Sơ cấp

Danh sách gồm 35 người (trong đó 22 sinh viên cao đẳng, 13 sơ cấp nghề)

     

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.396