Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
Ngày cập nhật 04/07/2020

Ngày 25 tháng 6 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1524/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh sách trợ cấp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc thị xã Hương Trà, cụ thể như sau:

 

Họ và tên: Lê Thị Mỹ Linh

Ngày sinh: 01 / 01 / 1999                      Số CMND: 192024741

Nơi ở hiện tại: Thượng Khê, Hương Xuân, thị xã Hương Trà

Số tiền hỗ trợ: 1.000.000 đồng (một triệu đồng)

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.556