Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt danh sách 1.479 người lao động thuộc địa bàn thị xã Hương Trà không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
Ngày cập nhật 04/07/2020

Ngày 25 tháng 6 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1523 /QĐ-UBND  về việc phê duyệt Danh sách 1.479 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và giảm thu nhập trong tháng 4 năm 2020 (gồm: 78 đối tượng bán lẻ vé số lưu động và 1.401 đối tượng thuộc các nghề khác) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 với tổng số tiền 1.479.000.000 đồng (một tỷ, bốn trăm bảy mươi chín triệu đồng).

Chi tiết danh sách kèm theo.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.292