Tìm kiếm thông tin
Phân bổ kinh phí hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (đợt 1)
Ngày cập nhật 04/07/2020

Ngày 01 tháng 7 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 793/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 1.480.000.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm tám mươi triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu tỉnh năm 2020 để phân bổ cho Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã thực hiện hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (Đính kèm danh sách).

 

Tổng số lao động được hỗ trợ: 1.480 người

Trong đó:

 Lao động không có giao kết hợp đồng lao động: 1.401 người

 Người bán lẻ vé số lưu động: 78 người

Lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: 01 người.

 

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.373