Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid – 19
Ngày cập nhật 11/07/2020

Ngày 08 tháng 7 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế  ban hành Quyết định số 1645 /QĐ-UBND về việc phê duyệt giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 với các nội dung chủ yếu như sau:

 

1. Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển:

a) Vận chuyển bằng xe tải chuyên dụng: 959.939 đồng/chuyến.

b) Vận chuyển bằng xe cuốn ép chuyên dụng: 560.757 đồng/chuyến.

2. Giá dịch vụ xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế:

a)  Xử lý chất thải bằng biện pháp chôn lấp: 3.409 đồng/kg.

b) Xử lý chất thải bằng biện pháp đốt: 12.274 đồng/kg.

3. Đơn giá dịch vụ nêu tại khoản 1 và 2 Điều này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Giao trách nhiệm cho các đơn vị được UBND tỉnh giao làm đầu mối ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế xác định khối lượng và thực hiện chi trả theo đúng quy định.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.124.808
Truy câp hiện tại 966