Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 6 đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 11/07/2020

Ngày 06 tháng 7 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 800/QĐ-UBND về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 06 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà.

Lý do:  Từ trần. Có danh sách kèm theo như sau:

 

TT

Họ và tên đối tượng

Năm sinh

Trú quán

Thuộc đối tượng

Ngày thôi hưởng

Lý do

 
 
 
 

1

Trần Thị Bê

1937

Thôn Thuận Lợi, xã Bình Tiến

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/05/2020

Từ trần

 

2

Nguyễn Văn Tý

2002

Tổ dân phố Chầm, phường Hương Hồ

Người khuyết tật đặc biệt nặng

01/05/2020

Từ trần

 

3

Đỗ Thị Bê

1933

Thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

01/07/2020

Từ trần

 

4

Hoàng Hữu Lưu

1952

Thôn Địa Linh, xã Hương Vinh

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

01/07/2020

Từ trần

 

5

Hà Thị Thanh (Phàn)

1933

Tổ dân phố La Chữ Thượng, phường Hương Chữ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/07/2020

Từ trần

 

6

Nguyễn Đen

1936

Tổ dân phố Thanh Tiên, phường Hương Xuân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/07/2020

Từ trần

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.473