Tìm kiếm thông tin
Cấp kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng cho 05 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần
Ngày cập nhật 11/07/2020

Ngày 06  tháng 7 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành số  803/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2020, số tiền 27.000.000 đồng (Hai mươi bảy triệu đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 05 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý.

Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân). Có danh sách kèm theo như sau:

 

TT

Họ và tên thân nhân

Năm sinh

Nơi thường trú

Quan hệ với người từ trần

Họ và tên người từ trần

Sinh năm

Thuộc đối tượng

Ngày từ trần

 
 
 

1

Hồ Đắc Nhân

1978

Thôn Thuận Lợi, xã Bình Tiến

Con

Trần Thị Bê

1937

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

20/04/2020

 

2

Lê Thị Hoa

1956

Tổ dân phố Chầm, phường Hương Hồ

Mẹ

Nguyễn Văn Tý

2002

Người khuyết tật đặc biệt nặng

27/04/2020

 

3

Trần Tài

1970

Thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh

Con

Đỗ Thị Bê

1933

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

08/06/2020

 

4

Hồ Thị Huệ

1958

Thôn Địa Linh, xã Hương Vinh

Vợ

Hoàng Hữu Lưu

1952

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

16/06/2020

 

5

Hoàng Thị Rô

1941

Tổ dân phố Thanh Tiên, phường Hương Xuân

Vợ

Nguyễn Đen

1936

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

03/06/2020

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.375