Tìm kiếm thông tin
Tuyên truyền kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020)
Ngày cập nhật 26/07/2020

Ngày 13/7/2020, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Công văn số 05-CV/BTG về việc tuyên truyền kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020) với các nội dung như sau:

 

Hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ là việc làm thường xuyên, hàng năm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” đối với các thế hệ cách mạng, các anh hùng, liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng đã không tiếc máu xương quên mình vì Tổ quốc. Để các hoạt động kỷ niệm diễn ra có ý nghĩa, thiết thực Ban Tuyên giáo Thị ủy đề nghị các TCCS đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền như sau:

- Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng; những thành quả của công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng của đất nước, của tỉnh và thị xã thời gian qua; các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác “đền ơn đáp nghĩa”.

 - Biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và con em của họ vượt khó vươn lên, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc sống, học tập, lao động.

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức dưới nhiều hình thức, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

- Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ, các khu tưởng niệm, di tích lịch sử cách mạng; tham gia các hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa”; quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, gia đình gặp khó khăn. Chỉ đạo làm sạch đẹp cơ quan, công sở, gia đình; trang trí, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trong dịp kỷ niệm.

Thời gian treo cờ và khẩu hiệu: từ ngày 25/7/2020 đến hết ngày 29/7/2020.

* Một số khẩu hiệu tuyên truyền

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

- Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ !

- Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng!

- Nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa” !

- Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng !

- Làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ là trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi tổ chức và cá nhân !

 

Hoài Trang - Ban TG
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 4.713