Tìm kiếm thông tin
Phân bổ kinh phí đợt 2, hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
Ngày cập nhật 04/08/2020

Ngày 29/7/2020 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 934/QĐ-UBND về việc Phân bổ kinh phí đợt 2, hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã. Kết quả kinh phí phân bổ như sau:

Tại Quyết định, UBND thị xã phân công trách nhiệm:

- Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã cấp kinh phí cho Phòng Lao động-Thương binh và xã hội thị xã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các xã, phường thực hiện hỗ trợ theo quy định.

- Phòng Lao động-Thương binh và xã hội thị xã phối hợp Kho bạc nhà nước thị xã tiếp nhận kinh phí , lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng; Hướng dẫn các xã, phường về quy trình, thủ tục hồ sơ liên quan đến hỗ trợ cho đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chi trả.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Phòng LĐ-TB&XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 97