Tìm kiếm thông tin
Kết quả trao tặng quà đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thường binh -Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020)
Ngày cập nhật 04/08/2020

Thực hiện Kế hoạch số 2171/KH-UBND ngày 29/6/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020). Tổng hợp kết quả trên địa bàn thị xã, đã trao đầy đủ và kịp thời các phần quả của Chủ tịch nước, Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo thị xã, UBND các xã, phường với 3.318 suất quà, số tiền:  584.200.000 đồng.

 

Trong đó:

1- Quà Chủ tịch nước

Tổng số: 1.956 suất, số tiền: 393.800.000 đồng

+Đối tượng mức quà 400.000đồng/suất: 13 suất , số tiền:   5.200.000đồng

+Đối tượng mức quà 200.000đồng/suất: 1.943 suất, số tiền: 388.600.000 đồng

-Quà Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổng số: 7 suất, số tiền: 5.500.000 đồng

+Đối tượng mức quà 1.000.000đồng/suất: 4 suất , số tiền:   4.000.000đồng (Bà mẹ VNAH còn sống)

+Đối tượng mức quà 500.000đồng/suất: 3 suất, số tiền: 1.500.000 đồng( Thương binh có tỷ lệ thương tật 81% trở lên)

2-Quà Lãnh đạo tỉnh

Tổng số:  07 suất, số tiền: 7.000.000đồng

3- Quà Lãnh đạo thị xã

Tổng số:  20 suất, số tiền: 6.000.000 đồng

4- Quà của các xã, phường

Tổng số:  1.335 suất quà, số tiền: 172.220.000 đồng

Ngoài các phần quà, các xã, phường đã chi cho các hoạt động tổ chức lễ kỷ niệm ngày 27/7 với số tiền 98.000.000 đồng.

Kết thúc việc trao tặng quà lãnh đạo các cấp, đối tượng và gia đình chính sách người có công với cách mạng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của Đảng và nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các cấp, cấp uỷ đảng chính quyền địa phương; bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống gia đình, gương mẫu trong các phong trào, cuộc vận động ở địa phương góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

 

Tú Nam-LĐTBXH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 4.703