Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt danh sách 1.124 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
Ngày cập nhật 09/08/2020

Ngày 23 tháng 7 năm 2020, UBND tỉnh Thùa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1828 /QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách 1.124 người lao động thuộc thị xã Hương Trà không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và giảm thu nhập trong tháng 4 năm 2020 (gồm: 15 đối tượng bán lẻ vé số lưu động và 1.109 đối tượng thuộc các nghề khác) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 với tổng số tiền 1.124.000.000 đồng (một tỷ một trăm hai mươi bốn triệu đồng).

Chi tiết danh sách kèm theo.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 4.671