Tìm kiếm thông tin
Tăng cường chỉ đạo phòng trừ rầy nâu hại lúa cuối vụ Hè Thu 2020
Ngày cập nhật 09/08/2020

Vụ Hè Thu 2020, toàn thị xã gieo cấy khoảng 3.000ha (trong đó cấy 43ha), đến nay đã trổ khoảng 2.800ha, diện tích còn lại đang tiếp tục trổ. Qua điều tra theo dõi trên đồng ruộng, các đối tượng sâu bệnh hại như nhện gié, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh lem lép hạt, bệnh khô vằn,… tiếp tục phát sinh gây hại, đặc biệt rầy nâu đang phát sinh gây hại gia tăng về mật độ và diện phân bố, diện tích nhiễm 300 ha, mật độ phổ biến 750-1.500 con/m2, nơi cao 1.500- 3.000 con/m2 (Hương Phong, Hương Văn,...) có khả năng sẽ gây cháy chòm trong thời gian tới nếu công tác kiểm tra phát hiện, phòng trừ không kịp thời; rầy giai đoạn trứng, tuổi 1-2, mật độ trứng 1-3 ổ/dảnh, nơi cao 5-7 ổ/dảnh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao, ruộng lúa dày, ẩm độ đồng ruộng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho rầy nâu tiếp tục nở, tích lũy và gia tăng mật độ, gây hại nặng cục bộ trên đồng ruộng.

 

Thực hiện Công văn số 288/TTBVTV-BVTV ngày 28/7/2020 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc chỉ đạo phòng trừ rầy nâu gây hại lúa vụ Hè Thu 2020, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đề nghị UBND các phường, xã và các HTXNN tăng cường chỉ đạo, thực hiện một số biện pháp phòng trừ rầy nâu gây hại lúa cuối vụ như sau:

1. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, đánh giá tình hình diễn biến rầy nâu gây hại để khoanh vùng diện tích nhiễm và chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời, hiệu quả, nơi có mật độ cao >1.500 con/m2, cụ thể:

- Đối với diện tích đang làm đòng, trổ-ngậm sữa, rầy gây hại tuổi 1- 2, mật độ ổ trứng cao, sử dụng các loại thuốc có tác dụng lưu dẫn như Chess 50WG, Map Arrow 420WP, Oscare 50WG, Cheestar 50WG, Penalty Gold 50EC, … để phun trừ.

- Đối với diện tích lúa đang giai đoạn chắc xanh, gốc lúa đã già, khả năng lưu dẫn kém, sử dụng các loại thuốc tiếp xúc như Basa 50EC, Vibasa 50EC, Victory 585EC, … phun kỹ vào gốc lúa nơi rầy tập trung gây hại. Trước khi phun cho nước vào ngập ruộng 3- 5cm để rầy di chuyển lên phía trên tăng khả năng bám dính. Sau phun 2- 3 ngày cần kiểm tra để chống tái nhiễm. Nếu trường hợp rầy mật độ cao, nhiều tuổi phát dục thì chỉ đạo phun kép bằng cách kết hợp trộn các loại thuốc như Basa 50EC, Vibasa 50EC, Nibas 50EC,… với cát hoặc đất bột vãi phía dưới gốc lúa, phía trên phun thuốc để tăng hiệu lực trừ rầy.

- Đối với diện tích lúa chín gần thu hoạch nếu mật độ rầy cao, phát triển nhanh, khuyến cáo nông dân thu hoạch sớm để hạn chế thiệt hại.

2. Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, tổ chức phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại khác như nhện gié, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh lem lép hạt, bệnh vô vằn,… theo Thông báo số 174/TB-TTDVNN ngày 15/7/2020 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp. Trong đó, sâu cuốn lá nhỏ lứa gối sẽ nở từ 31/7- 05/8/2020 và gây hại một số diện tích lúa cực muộn chưa trổ, đang trổ. Tuyệt đối không để các đối tượng sinh vật gây hại trên diện rộng ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng lúa Hè Thu 2020.

3. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh địa phương để thông tin kịp thời về tình hình các đối tượng sinh vật gây hại cuối vụ tại các xứ đồng cụ thể để nông dân biết và chủ động thực hiện các biện pháp phòng trừ rầy kịp thời, hiệu quả.

 

Trung tâm DVNN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 112