Tìm kiếm thông tin
Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 18 đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 30/08/2020

Ngày 18 tháng 8 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1120/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2020, để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng cho 18 đối tượng bảo trợ xã hội có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà. Mức chuẩn trợ cấp 270.000 đồng, hệ số trợ cấp và thời gian được tính hưởng trợ cấp 

Danh sách như sau:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị

Loại đối tượng

Hệ số trợ cấp

Mức trợ cấp

Thời gian hưởng trợ cấp

Ghi chú

 
 

Thôn/TDP

Xã/Phường

 
 

1

Võ Văn Phúc

20/07/1940

Tổ dân phố Chầm

Hương Hồ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1,0

270.000

01/07/2020

 

 

2

Nguyễn Thế Vịnh

08/08/1940

Tổ dân phố Nham Biều - Lựu Bảo

Hương Hồ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1,0

270.000

01/08/2020

 

 

3

Ngô Ngọc Xứng

21/08/1940

Tổ dân phố Quê Chữ

Hương Chữ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1,0

270.000

01/08/2020

 

 

4

Lê Thị Vui

10/04/1940

Tổ dân phố La Chữ Trung

Hương Chữ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1,0

270.000

01/04/2020

 

 

5

Nguyễn Thị Sáo

01/01/1940

Thôn 2

Bình Tiến

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1,0

270.000

01/01/2020

 

 

6

Nguyễn Xuân Tín

17/09/1940

Tổ dân phố Lại Bằng 2

Hương Vân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1,0

270.000

01/09/2020

 

 

7

Trần Cúc

02/09/1940

Tổ dân phố Lại Bằng 1

Hương Vân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1,0

270.000

01/09/2020

 

 

8

Nguyễn Khánh (Cường)

20/11/1969

Tổ dân phố Lại Bằng 2

Hương Vân

Người khuyết tật nặng

1,5

405.000

01/08/2020

 

 

9

Nguyễn Hưng Hà

02/07/1963

Tổ dân phố Long Hồ Thượng 1

Hương Hồ

Người khuyết tật nặng

1,5

405.000

01/08/2020

 

 

10

Phạm Minh

10/03/1948

Tổ dân phố Chầm

Hương Hồ

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

2,0

540.000

01/08/2020

 

 

11

Phan Thị Én

30/07/1943

Tổ dân phố Nham Biều - Lựu Bảo

Hương Hồ

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

2,0

540.000

01/08/2020

 

 

12

Nguyễn Thị Lụt

02/08/1944

Tổ dân phố Long Hồ Thượng 2

Hương Hồ

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

2,5

675.000

01/08/2020

 

 

13

Võ Duy Tứ

20/12/1984

Tổ dân phố Long Hồ Thượng 2

Hương Hồ

Đại diện hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bà Nguyễn Thị Lụt sinh ngày 02/8/1944 là người khuyết tật đặc biệt nặng.

1,0

270.000

01/08/2020

 

 

14

Nguyễn Thị Vui

13/08/1968

Tổ dân phố Nham Biều - Lựu Bảo

Hương Hồ

Đại diện hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc ông Phan Đình Tiếu sinh ngày 01/01/1909 là người khuyết tật đặc biệt nặng. Được Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội điều chỉnh từ người từ đủ 80 tuổi trở lên thành khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi.

1,0

270.000

01/09/2020

 

 

15

Nguyễn Thị Phượng

01/03/1969

Tổ dân phố Long Hồ Thượng 2

Hương Hồ

Đại diện hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc ông Lê Văn Cảm sinh ngày 05/05/1964 là người khuyết tật đặc biệt nặng. Được Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội điều chỉnh từ người khuyết tật nặng thành người khuyết tật đặc biệt nặng.

1,0

270.000

01/09/2020

 

 

16

Lê Thị Ánh

18/07/1979

Tổ dân phố Nham Biều - Lựu Bảo

Hương Hồ

Đại diện hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bà Lê Thị Cam sinh ngày 05/05/1940 là người khuyết tật đặc biệt nặng. Được Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội điều chỉnh từ người từ đủ 80 tuổi trở lên thành khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi.

1,0

270.000

01/09/2020

 

 

17

Nguyễn Thị Nhạn

02/05/1974

Tổ dân phố Long Hồ Hạ 1

Hương Hồ

Đại diện hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bà Trương Thị Bướm sinh ngày 20/02/1941 là người khuyết tật đặc biệt nặng. Được Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội điều chỉnh từ người cao tuổi cô đơn dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo thành khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi.

1,0

270.000

01/09/2020

 

 

18

Nguyễn Thị Yến

22/06/1985

Tổ dân phố Long Hồ Thượng 2

Hương Hồ

Đại diện hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bà Phạm Thị Trâm sinh ngày 01/02/1937 là người khuyết tật đặc biệt nặng. Được Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội điều chỉnh từ người từ đủ 80 tuổi trở lên thành khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi.

1,0

270.000

01/09/2020

 

 
                     
                     

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 77