Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc trợ giúp xã hội đột xuất cho gia đình bà Nguyễn Thị Thắng
Ngày cập nhật 03/09/2020

Ngày 26 tháng 8 năm 2020, UBND thị xã Hương trà ban hành Quyết định số 1172 /QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội của thị xã năm 2020, số tiền là 5.400.000 đồng (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn) để trợ cấp đột xuất cho gia đình bà Nguyễn Thị Thắng hiện ở tại Tổ dân phố Thanh Lương 3, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Có chồng là Nguyễn Văn Truyện bị chết bất khả kháng.

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân và gia đình bà Nguyễn Thị Thắng cấp kinh phí hỗ trợ kịp thời                      

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 7