Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng cho 02 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng thuộc xã Hương Thọ và phường Tứ Hạ
Ngày cập nhật 03/09/2020

Ngày 26 tháng 8 năm 2020, UBND thị xã Hương trà ban hành Quyết định số 1169/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2020, số tiền 10.800.000 đồng (Mười triệu tám trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 02 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý.  Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân).

 

Danh sách như sau:

TT

Họ và tên thân nhân

Năm sinh

Nơi thường trú

Quan hệ với người từ trần

Họ và tên người từ trần

Sinh năm

Thuộc đối tượng

Ngày từ trần

 
 
 

1

Mai Văn Tiện

1958

Thôn Hải Cát, xã Hương Thọ

Con

Lê Thị Gái

1927

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

09/08/2020

 

2

Trịnh Hồng Khứ

1982

Tổ dân phố 1, phường Tứ Hạ

Con

Hoàng Thị Ngọc Thanh

1940

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

16/08/2020

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 79