Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng cho 02 thân nhân thuộc xã Hương Thọ và phường Hương Xuân đại diện đứng ra mai táng
Ngày cập nhật 09/10/2020

Ngày  30 tháng 9  năm 2020, UBND  thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  1399/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2020, số tiền 10.800.000 đồng (Mười triệu tám trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 02 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý (Có danh sách kèm theo).

 

Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân).

TT

Họ và tên thân nhân

Năm sinh

Nơi thường trú

Quan hệ với người từ trần

Họ và tên người từ trần

Sinh năm

Thuộc đối tượng

Ngày từ trần

Mức hỗ trợ

Ghi chú

 
 
 

1

Trần Nhật Trường

1998

Thôn La Khê Trẹm, xã Hương Thọ

Con

Nguyễn Thị Thu

1973

Người khuyết tật nặng

15/09/2020

5.400.000

 

 

2

Lê Quang Thành

1953

Tổ dân phố Thượng Khê, phường Hương Xuân

Con

Lê Thị Khế

1931

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

07/09/2020

5.400.000

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

10.800.000

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 1.055