Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng cho 04 thân nhân đại diện đứng ra mai táng thuộc phường Hương Chữ, xã Bình Tiến, xã Hải Dương
Ngày cập nhật 09/10/2020

Ngày 05 tháng 10 năm 2020, UBND thị xã  Hương Trà ban hành Quyết định số 1417 /QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2020, số tiền 21.600.000 đồng (Hai mươi mốt triệu sáu trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 04 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý (Có danh sách kèm theo).

 

Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân).

TT

Họ và tên thân nhân

Năm sinh

Nơi thường trú

Quan hệ với người từ trần

Họ và tên người từ trần

Sinh năm

Thuộc đối tượng

Ngày từ trần

 
 
 

1

Hoàng Thanh

1960

Tổ dân phố Quê Chữ, phường Hương Chữ

Con

Hoàng Thị Hạ

1933

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

15/09/2020

 

2

Huỳnh Diên Mẫn

1966

Thôn Thuận Lộc, xã Bình Tiến

Con

Hồ Thị Tằm

1935

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

19/09/2020

 

3

Nguyễn Thái Dũng

1960

Thôn Thai Dương Thượng Đông, xã Hải Dương

Con

Nguyễn Thị Gái

1933

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

11/09/2020

 

4

Văn Thị Dòng

1983

Thôn Thai Dương Hạ Trung, xã Hải Dương

Vợ

Trần Tùng

1979

Người khuyết tật nặng

23/08/2020

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 1.053