Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng cho 03 thân nhân đại diện đứng ra mai táng của phường Hương Xuân, Tứ Hạ
Ngày cập nhật 21/11/2020

Ngày 17 tháng 11 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  1613/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2020, số tiền 16.200.000 đồng (Mười sáu triệu hai trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 03 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý (Có danh sách kèm theo).

 

Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân).

TT

Họ và tên thân nhân

Năm sinh

Nơi thường trú

Quan hệ với người từ trần

Họ và tên người từ trần

Sinh năm

Thuộc đối tượng

Ngày từ trần

 
 
 

1

Lê Thị Lệ Thanh

1969

Tổ dân phố Trung Thôn, phường Hương Xuân

Vợ

Đỗ Văn Sinh

1966

Người khuyết tật đặc biệt nặng

03/10/2020

 

2

Dương Bá Trung

1969

Tổ dân phố Thanh Tiên, phường Hương Xuân

Con

Nguyễn Thị Em

1933

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

15/09/2020

 

3

Hoàng Kim An

1988

Tổ dân phố 7, phường Tứ Hạ

Con

Hoàng Kim Long

1969

Người khuyết tật nặng

04/10/2020

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 1.067