Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 03 đối tượng bảo trợ xã hội thuộc phường Hương Xuân, Tứ Hạ
Ngày cập nhật 21/11/2020

Ngày 17 tháng 11 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1615/QĐ-UBND về  thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 03 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà.

Lý do:  Từ trần.

(Có danh sách kèm theo)

 

TT

Họ và tên đối tượng

Năm sinh

Trú quán

Thuộc đối tượng

Ngày thôi hưởng

Lý do

Ngày từ trần

 
 
 
 

1

Đỗ Văn Sinh

1966

Tổ dân phố Trung Thôn, phường Hương Xuân

Người khuyết tật đặc biệt nặng

01/11/2020

Từ trần

03/10/2020

 

2

Nguyễn Thị Em

1933

Tổ dân phố Thanh Tiên, phường Hương Xuân

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

01/10/2020

Từ trần

15/09/2020

 

3

Hoàng Kim Long

1969

Tổ dân phố 7, phường Tứ Hạ

Người khuyết tật nặng

01/11/2020

Từ trần

04/10/2020

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.189.845
Truy câp hiện tại 1.602