Tìm kiếm thông tin
Năm 2020 chi hỗ trợ hơn 16 tỷ đồng cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày cập nhật 04/12/2020

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Phòng lao động - Thương binh và Xã hội thị xã đã tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thị xã để rà soát, xác định đối tượng và kịp thời hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn.

 

Cụ thể, đã hỗ trợ cho 14.918 đối tượng và người lao động, số tiền 16,8 tỷ đồng. Trong đó: 863 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, 5.785 đối tượng Bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng, 5.499 người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo, 2.696 lao động không có giao kết hợp đồng lao động mất việc làm, 03 lao động chấm dứt hợp đồng lao động, 72 hộ kinh doanh cá thể.

Với chính sách hỗ trợ quy định của nhà nước, đã góp một phần vào cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thị xã.

 

Phòng LĐTBXH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.260.013
Truy câp hiện tại 1.078