Tìm kiếm thông tin
Hương Trà: Tạo chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ
Ngày cập nhật 30/01/2021

Với mục tiêu “xây dựng Hương Trà trở thành đô thị động lực phía Bắc của tỉnh”, ngay sau Đại hội (ĐH) Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Thị uỷ Hương Trà đã khẩn trương đưa Nghị quyết (NQ) ĐH vào cuộc sống bằng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, tạo chuyển biến tích cực ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Bí thư Thị ủy Hương Trà Nguyễn Tài Tuệ cho biết, ngay sau ĐH Đảng bộ thị xã, Thị ủy tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức để sớm ổn định và đảm bảo hoạt động hiệu quả; phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành phụ trách địa bàn, lĩnh vực. BCH Đảng bộ thị xã khoá XIV đã ban hành Chương trình hành động thực hiện NQ với những nội dung cụ thể, trong đó có chương trình thực hiện NQ 54 của Bộ Chính trị. Mỗi chương trình đều xác định các đề án và phân công tập thể, cá nhân phụ trách. Ông Nguyễn Tài Tuệ khẳng định: “Có thể nói chương trình hành động thực hiện NQ chính là “xương sống”, là cơ sở hết sức quan trọng để đảm bảo đưa NQ vào cuộc sống”.

Thị ủy Hương Trà chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tập trung làm tốt công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền NQ, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cụ thể hoá NQ ĐH của đơn vị mình, đồng thời bám sát chương trình hành động và NQ ĐH Đảng bộ thị xã để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện NQ có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đảm bảo cho việc thực hiện NQ thắng lợi, hiệu quả ngay từ năm đầu tiên.

Bí thư Đảng ủy xã Hương Toàn Tống Hồ Thanh Xuân cho biết: Bám sát sự chỉ đạo của Thị ủy, Đảng bộ xã Hương Toàn đã khẩn trương triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện NQ ĐH Đảng bộ xã và NQ ĐH Đảng bộ thị xã. Trước mắt, BTV Đảng ủy xã tập trung lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, khai thác các nguồn lực để phát triển kinh tế, nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu xây dựng Hương Toàn thành phường. Năm nay, xã sẽ đầu tư một số công trình hạ tầng từ nguồn vốn địa phương và nguồn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đồng thời, tập trung cao cho công tác xây dựng Đảng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới; kiện toàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt một số tổ chức chi bộ ở cơ sở... Với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân thị xã Hương Trà đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà Hà Văn Tuấn, mặc dù việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19 và thiên tai liên tiếp xảy ra, nhưng thị xã vẫn đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu đề ra. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước thực hiện khoảng 8.020 tỷ đồng, tăng 3,2% so 2019. Trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, thị xã thực hiến tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển KT-XH. Tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thành sớm nhà xưởng đi vào sản xuất, vừa góp phần tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm và tăng thêm năng lực sản xuất mới cho khu vực công nghiệp, như: Công ty Joint Well, công ty sản xuất tà vẹt bê tông, nhà máy bê tông tươi, nhà máy sản xuất ống nhựa luồn cáp điện... Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm, đảm bảo tiến độ thi công các dự án.

Bí thư Thị ủy Hương Trà Nguyễn Tài Tuệ chia sẻ: “Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng Hương Trà trở thành đô thị động lực phía Bắc của tỉnh, Đảng bộ xác định nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu là tập trung cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng đổi mới, sáng tạo để tăng giá trị sản xuất, lấy dịch vụ, du lịch làm mũi nhọn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”. Trước mắt, thị xã tập trung thực hiện 5 NQ chuyên đề mang tính đột phá cho sự phát triển của Hương Trà đó là các chương trình: Phát triển dịch vụ, du lịch; phát triển công nghiệp- TTCN, làng nghề; phát triển đô thị, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội. Đây là các NQ không chỉ giúp địa phương phát triển trong 5 năm tới, mà còn là động lực cho sự phát triển thị xã trong tương lai. Một nhiệm vụ quan trọng khác trong năm 2021 là Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện việc sáp nhập các xã, phường (6/15 xã phường sẽ sáp nhập vào thành phố) theo đúng lộ trình thực hiện NQ 54 của Bộ Chính trị.

Bí thư Thị ủy Hương Trà nhấn mạnh: “Về các khâu đột phá, chúng tôi xác định tranh thủ tối đa các nguồn lực để phát triển KT-XH với tốc độ nhanh, bền vững. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch, nhất là quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch vùng, quy hoạch lĩnh vực để có chính sách ưu tiên đầu tư phát triển. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; nâng cao năng lực các tổ chức trong hệ thống chính trị và làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Hoàng Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.277.448
Truy câp hiện tại 4.011