Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc quyết toán kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ
Ngày cập nhật 28/02/2021

Ngày  23 tháng  02  năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 411 /QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ như sau:

 

Tổng kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP (không gồm kinh phí chi trả từ nguồn của Công ty Xổ số kiến thiết) là 189.751 triệu đồng (Một trăm tám mươi chín tỷ, bảy trăm năm mươi mốt triệu đồng).

Trích ngân sách tỉnh 16.291 triệu đồng (Mười sáu tỷ, hai trăm chín mươi mốt triệu đồng) bổ sung trong năm 2020 cho một số huyện còn thiếu nguồn; đồng thời, thu hồi 81.653 triệu đồng kinh phí đã cấp cho một số huyện còn thừa về ngân sách tỉnh trong năm 2020.

(Phụ lục chi tiết đính kèm).

Kèm theo Quyết định số  411 /QĐ-UBND ngày  23 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh

     

ĐVT: Triệu đồng

TT

Đơn vị

Kinh phí  bổ sung

Kinh phí thu hồi về ngân sách tỉnh

A

B

1

2

 

Tổng cộng

                 16.291,1

                                       81.653,0

1

Huyện Phong Điền

                           -  

                                           22.035

2

Huyện Quảng Điền

 

                                           12.785

3

Thị xã Hương Trà

                           -  

                                           18.076

4

Thị xã Hương Thủy

                         577

                                                  -  

5

Huyện Phú Vang

                           -  

                                           20.744

6

Huyện Phú Lộc

                           -  

                                             3.486

7

 Huyện Nam Đông

                           -  

                                             4.527

8

Huyện A Lưới

                      2.812

                                                  -  

9

Thành phố Huế

                     12.902

                                                  -  

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.277.448
Truy câp hiện tại 4.681