Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch tập huấn về Chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2021
Ngày cập nhật 04/04/2021

Nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, hướng nghiệp, và tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người dân trên địa bàn thị xã Hương Trà. Ủy ban nhân dân thị xã xây dựng kế hoạch tập huấn về chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với những nội dung cụ thể như sau:

 

I. Mục đích

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, hội đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giải quyết việc làm.

- Nâng cao nhận thức cho người dân về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Tạo điều kiện cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống góp phần giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

II. Nội dung triển khai

1.Nội dung tập huấn

-Phổ biến chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giải quyết việc làm và các chính sách hỗ trợ.

-Phổ biến các chủ trương, nghiệp vụ liên quan đến chương trình cho vay xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài, giải quyết việc làm.

-Giới thiệu, hỗ trợ, tư vấn trực tiếp các đơn hàng phổ biến và mới nhất năm 2021.

2.  Đối tượng tham gia

-Chủ tịch/Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường;

-Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội các xã, phường;

- Đại diện Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam; Hội Nông dân; Hội Liên hiệp phụ nữ; Đoàn Thanh niên CSHCM thôn/tổ dân phố;

- Thôn trưởng/tổ trưởng tổ dân phố;

- Thanh niên, người lao động, bố/mẹ của người lao động trong độ tuổi từ 18 -  35 tuổi, người lao động hết thời hạn trở về nước.

3. Số lượng (theo biểu đính kèm)

4. Thời gian và địa điểm: sẽ có thông báo cụ thể sau.

III. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí tập huấn được trích từ nguồn lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Lao động - TB và XH thị xã chuẩn bị nội dung chương trình, tài liệu tập huấn, mời báo cáo viên; xây dựng lịch và tổ chức tập huấn.

- Chi hỗ trợ và thanh quyết toán kinh phí tập huấn theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2.Ủy ban nhân dân các xã, phường

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, phổ biến, chính sách, pháp luật về các chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tạo việc làm, các chính sách hỗ trợ cho người dân tại địa phương.

- Rà soát, lập danh sách người tham gia theo mẫu đính kèm gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (qua địa chỉ mail ptnbich.huongtra@thuathienhue.gov.vn) trước ngày 02/4/2021.

- Ủy ban nhân dân các xã, phường chuẩn bị hội trường, âm thanh và các thiết bị phục vụ cho hoạt động tập huấn.

 

Ngọc Bích - LĐTBXH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.277.448
Truy câp hiện tại 4.392