Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch triển khai Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường
Ngày cập nhật 15/04/2021

Thực hiện Công văn số: 2837/UBND-NN ngày 08 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường. Ngày 14 tháng 4 năm 2021, UBND thị xã đã ban hành kế hoạch số: 1230 /KH-UBND về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trên địa bàn với các nội dung cụ thể như sau:

 

I. Mục tiêu  

- Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật; ngăn chặn, không để dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra, nhất là các bệnh LMLM gia súc, bệnh cúm gia cầm, bệnh tai xanh ở lợn, bệnh Dịch tả lợn Châu phi.

- Đảm bảo cung cấp thực phẩm có nguồn gốc động vật an toàn vệ sinh cho người tiêu dùng và làm sạch môi trường.

-Tuyên truyền nâng cao ý thức và sự hiểu biết của người dân, tích cực tham gia các biện pháp phòng chống dịch các loại dịch bệnh nguy hiểm và chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh cho động vật.

II. Nội dung vệ sinh, tiêu độc khử trùng

1. Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm

1.1.Đối với các cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung:

- Phát quang cây cỏ xung quanh chuồng nuôi, quét dọn thu gom phân rác để đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh.

- Tiêu độc, phun khử trùng toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận mỗi tuần 01 lần.

- Vệ sinh tiêu độc khử trùng các phương tiện dùng vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, thức ăn…trước khi ra, vào cơ sở.

1.2. Đối với chăn nuôi hộ gia đình:

- Hàng ngày quét dọn sạch sẽ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm; thu gom phân rác, chất độn chuồng để đốt hoặc chôn.

- Phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm và vùng phụ cận mỗi tuần 1 lần.

- Vệ sinh sạch, tiêu độc các phương tiện, dụng cụ chăn nuôi vận chuyển gia súc, gia cầm, thức ăn trước khi ra, vào cơ sở.

1.3. Cơ sở ấp nở gia cầm, thủy cầm:

- Phát quang cây cỏ xung quanh và quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực lò ấp, đường ra vào cơ sở ấp, thu gom vỏ trứng sau khi đã ấp nở để tiêu huỷ.

- Phun tiêu độc khử trùng hàng ngày toàn bộ diện tích cơ sở ấp trứng, đường ra vào cơ sở ấp trứng, các phương tiện vận chuyển trứng giống và gia cầm mới ấp nở.

2. Các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

- Nơi nhốt gia súc, gia cầm chờ giết mổ phải được vệ sinh, thu gom rác thải để chôn hoặc đốt, sau đó phun tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực nhốt, giữ phải được vệ sinh tiêu độc, khử trùng.

- Phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật phải được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trước khi ra khỏi cơ sở giết mổ.

- Nơi giết mổ phải được vệ sinh tiêu độc khử trùng sau mỗi ca sản xuất.

- Định kỳ thực hiện tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ cơ sở giết mổ.

- Phát quang cây cỏ xung quanh cơ sở, nhà xưởng; khơi thông cống rãnh.

3. Chợ buôn bán gia súc, gia cầm sống và sản phẩm động vật

- Quét dọn và phun khử trùng khu vực buôn bán động vật, sản phẩm động vật và các vật dụng liên quan vào cuối mỗi buổi chợ.

- Những quầy bán thịt phải được vệ sinh sạch sẽ và phun thuốc tiêu độc sát trùng vào cuối mỗi buổi chợ.

- Quét dọn và xử lý chất thải rắn trong chợ bằng biện pháp chôn hoặc đốt.

4. Nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm

- Thường xuyên vệ sinh, quét dọn và thu gom rác thải để xử lý.

- Tổ chức phun tiêu độc, khử trùng, khơi thông cống rãnh một tuần 1 lần.

5. Đối với động vật, sản phẩm động vật nhập lậu bị thu giữ:

- Vệ sinh, tiêu độc khử trùng các phương tiện dùng vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhập lậu bị bắt giữ.

- Quét dọn và phun thuốc khử trùng khu vực nhốt, giữ động vật ngay sau mỗi đợt tiêu hủy. Phân, rác thải phải được xử lý chôn hoặc đốt.

III. Thời gian thực hiện:  Từ ngày 15/4/2021 đến 15/4/2021.

IV. Tổ chức thực hiện:

     - Những trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, cơ sở ấp trứng gia cầm tự lo hoá chất tiêu độc, kinh phí, tổ chức thực hiện mỗi tuần 01 lần theo sự giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan Thú y.

- Các phường, xã căn cứ vào kế hoạch của UBND thị xã để xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện tại địa phương mình đảm bảo đúng tiến độ.

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Phòng Kinh tế phối hợp với các phường, xã, BQL các chợ tổ chức phun thuốc tiêu độc tại các quầy bán sản phẩm gia cầm.

     - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã cấp hoá chất tiêu độc cho UBND các phường, xã theo kế hoạch phân bổ của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh để tổ chức tiêu độc tại các nơi công cộng, các ổ dịch cũ, các hố chôn gia súc, gia cầm.

 

Trung tâm DVNN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.259