Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc trích nguồn kinh phí tổ chức đi điều dưỡng ngoại tỉnh đối với người có công với cách mạng năm 2021
Ngày cập nhật 24/04/2021

Ngày 19 tháng 4 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 516 /QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2021.  

Theo Quyết định trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2021 số tiền: 18.300.000 đồng (Mười tám triệu, ba trăm ngàn đồng) hỗ trợ tiền thuê xe, tiền ăn, nước uống để tổ chức đi điều dưỡng ngoại tỉnh cho đối tượng người có công với cách mạng tại Trung tâm điều dưỡng Người có công Miền Trung, số 68 đường Phan Tứ, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, chế độ và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 42