Tìm kiếm thông tin
Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 28/04/2021

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả 05 năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã; ngày 8/4/2021 Ban Tuyên giáo Thị ủy đã ban hành Công văn số 59, theo nội dung công văn cần thực hiện các nhiệm vụ đó là:

 

- Đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn thị xã; việc xây dựng, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05; việc tổ chức hội nghị sơ kết gắn với biểu dương, khen thưởng; về các hoạt động tuyên truyền, tọa đàm, triển lãm, chiếu phim… nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021).

- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tự giác rèn luyện, tu dưỡng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thi đua học tập, rèn luyện và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

- Đa dạng hóa các hình thức, phương thức tuyên truyền; phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cơ quan chuyên trách; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan bằng pa-nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu.. tại các trung tâm xã, phường, thị xã; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang thông tin, cổng thông tin điện tử của các địa phương, đơn vị.

- Tuyên truyền phê phán những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, thành tích, báo cáo không trung thực. Đấu tranh với các thế lực thù địch, cơ hội, xuyên tạc, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Hoài Trang - Ban Tuyên giáo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 2.568