Tìm kiếm thông tin
Phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ của trung ương cho công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ năm 2021
Ngày cập nhật 07/05/2021

Ngày 05 tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 982 /QĐ-UBND về việc phân bổ 17.500.000.000 đồng (mười bảy tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn) từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội đã bố trí trong dự toán đầu năm 2021 để hỗ trợ cải tạo, sửa chữa nâng cấp các công trình, nghĩa trang liệt sĩ (danh sách kèm theo).

 

(Kèm theo Quyết định số 982 /QĐ-UBND ngày 05  tháng 5  năm 2021 của UBND tỉnh)

Số TT

Địa phương  được hỗ trợ

Tên công trình, dự án

Hỗ trợ từ Kinh phí Trung ương

I

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ

15.000

1

Cấp Huyện

Nghĩa trang Liệt sĩ

13.000

 

Thành phố Huế

NTLS thành phố

6.000

 

Huyện Phong Điền

Cải tạo sữa chữa NTLS

1.000

 

Huyện Phú Lộc

Cải tạo sữa chữa NTLS

5.000

 

Huyện A Lưới

Cải tạo sữa chữa NTLS

1.000

2

Cấp xã

 

2.000

 

Phường Hương Xuân - Hương trà

Cải tạo sữa chữa NTLS

1.000

 

Phường Hương An -  Hương trà

Cải tạo sữa chữa NTLS

1.000

II

CÔNG TRÌNH GHI CÔNG

2.500

1

Cấp Huyện

 

2.000

 

Huyện Nam Đông

Đền tưởng niệm Huyện

1.500

 

Huyện Quảng Điền

Đền tưởng niệm Huyện

500

2

Cấp xã

Công trình ghi công

500

 

Xã Quảng An -  Quảng Điền

Nhà bia ghi danh

350

 

Xã Quảng Phước - Quảng Điền

Cải tạo sữa chữa NBGD

150

 

TỔNG CỘNG (I+II)

17.500

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.697
Truy câp hiện tại 1.157