Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng cho 03 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng phường Hương Văn đã từ trần
Ngày cập nhật 14/05/2021

Ngày  05 tháng 5 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 570/QĐ-UBND  về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2021, số tiền 16.200.000 đồng (Mười sáu triệu hai trăm nghìn đồng chẵn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 03 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý (Có danh sách kèm theo).

Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân).

 

STT

Họ và tên thân nhân

Năm sinh

Nơi thường trú

Quan hệ với người từ trần

Họ và tên người từ trần

Sinh năm

Thuộc đối tượng

Ngày từ trần

Mức hỗ trợ

 
 
 

1

Phạm Văn Anh

1953

Tổ dân phố Giáp Trung, phường Hương Văn

Con

Phan Thị Nghiệm

1918

Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

16/11/2020

5.400.000

 

2

Lê Hữu Đoàn

1964

Tổ dân phố Giáp Nhất, phường Hương Văn

Em

Đặng Đối

1948

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

14/03/2021

5.400.000

 

3

Hoàng Thị Thanh

1954

Tổ dân phố Giáp Thượng 2, phường Hương Văn

Con

Trần Thị Cấn

1927

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

16/03/2021

5.400.000

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.400
Truy câp hiện tại 1.121