Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2021
Ngày cập nhật 08/06/2021

Thực hiện Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2021, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 với những nội dung sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, THỜI GIAN

1. Mục đích

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tăng cường huy động các nguồn lực xã hội, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay giúp đỡ về vật chất và tinh thần, cải thiện môi trường sống cho trẻ em, tạo điều kiện và cơ hội để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.

- Thực hiện “Mùa hè an toàn cho trẻ em”, tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trong việc quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích. Hạn chế tối đa tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, rơi vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, bị bóc lột sức lao động trong dịp hè.

2. Yêu cầu: Lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động vì trẻ em phù hợp, thiết thực, hiệu quả và đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

3. Chủ đề: Tháng hành động vì trẻ em năm 2021: “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”.

4. Thời gian: từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Các hoạt động triển khai trong Tháng hành động vì trẻ em

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, cộng đồng, gia đình chăm lo và cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có điều kiện được chăm sóc y tế, giáo dục và phát triển bình đẳng như những trẻ em khác.

- Tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức cho cán bộ, đội ngũ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thôn, tổ dân phố về các chỉ thị của Đảng, quyết định của Thủ tưởng Chính phủ và các kế hoạch của UBND thị xã về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong giai đoạn mới.

- Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em cho học sinh và nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em; tăng cường hướng dẫn về kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng sống, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em, kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em ở cộng đồng cho bố mẹ, trẻ em, cộng tác viên trẻ em.

- Tăng cường truyền thông và tiếp cận, sử dụng dịch vụ bảo vệ trẻ em thông qua Đường dây Tư vấn và hỗ trợ trẻ em, dịch vụ miễn cước cuộc gọi, phím số 111 - Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em.

- Thăm và tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em đang nằm viện… nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 trên địa bàn thị xã; thăm và tặng quà các em thuộc cơ sở Bảo trợ xã hội Hoa Sen ở phường Hương Hồ.

- Vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực xây dựng các công trình phúc lợi, trang thiết bị trường học, đặc biệt là các công trình vui chơi, giải trí, sân chơi dành cho trẻ em; tổ chức tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, chủ động nắm tình hình, diễn biến hoạt động của tội phạm xâm hại trẻ em và có kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn; chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em.

Kiểm tra, rà soát những nơi không an toàn, có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích cho trẻ em; việc sử dụng lao động trẻ em; có biện pháp xử lý, khắc phục, loại bỏ kịp thời các yếu tố, nguy cơ gây mất an toàn đối với trẻ em, đảm bảo trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí địa phương được phân bổ trong năm 2021. Và các nguồn vận động từ các tổ chức kinh tế - xã hội, cá nhân, các nhà hảo tâm và các nguồn hợp pháp khác...

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và thông điệp Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú.

- Tổ chức thăm, tặng quà, học bổng, cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sống ở các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Tiếp tục vận động các nguồn lực để hỗ trợ cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng, tham gia hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, tặng quà cho trẻ em, vận động ủng hộ xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em thị xã.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, cá nhân che giấu, không thông báo, không tố cáo vụ việc, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Tổ chức hoạt động truyền thông như treo băng rôn, khẩu hiệu về Tháng hành động vì trẻ em ở các tuyến đường chính theo Thông điệp để thu hút sự quan tâm, chú ý của người dân.

- Kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và các ấn phẩm, tài liệu, trò chơi độc hại có tác động xấu đến sự phát triển của trẻ em; lưu ý sử dụng các pano áp phích có chất liệu thân thiện môi trường.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị trường học tổ chức thăm hỏi động viên, khen thưởng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa như tham quan các di tích lịch sử, tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tham gia, các hoạt động phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, đặc biệt là phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học.

4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và dành thời lượng, chuyên mục, chuyên trang hợp lý để tuyên truyền về các thông điệp, mục đích, ý nghĩa Tháng hành động vì trẻ em năm 2021; xây dựng các phóng sự, bài viết nêu gương người tốt, việc tốt trong việc giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

5. Phòng Y tế

Quan tâm đến trẻ em trong lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe, tích cực tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích xây dựng cộng đồng an toàn cho trẻ em. Đặc biệt triển khai, hướng dẫn, kỹ thuật về phòng ngừa, ngăn chặn các bệnh dịch lây lan trong mùa hè.

6. Trung tâm Y tế

Triển khai có hiệu quả chương trình khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, ưu tiên cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn cho trẻ em. Đặc biệt triển khai có hiệu quả chương trình phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em.

7. Công an thị xã

Xây dựng kế hoạch có các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực, ngược đãi trẻ em, bóc lột sức lao động trẻ em, nhất là tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, Đoàn Thanh niên CSHCM thị xã, Hội Nông dân thị xã, Liên đoàn Lao động thị xã

Phối hợp với chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch vận động hội viên, người dân tham gia bảo vệ, chăm sóc trẻ em thông qua lồng ghép các hoạt động. Đoàn Thanh niên CSHCM thị xã tổ chức các hoạt động hè về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho trẻ em.

9. UBND các xã, phường

- Căn cứ vào Kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã, các đơn vị xây dựng kế hoạch phù hợp tình hình thực tế, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, phân công các ban ngành, đoàn thể phối hợp triển khai các hoạt động thiết thực hiệu quả, nhằm giúp đỡ cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại địa phương.

- Tổ chức tuyên truyền treo băng rôn về Tháng hành động vì trẻ em theo thông điệp ở các tuyến đường chính.

- Hỗ trợ kinh phí và vận động các nguồn lực khác để tổ chức tốt Tháng hành động vì trẻ em tại địa phương.

- Kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tại nạn hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông để có biện pháp chủ động phòng, ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong kỳ nghỉ hè.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Căn cứ Kế hoạch này, UBND các xã, phường và các cơ quan, ban, ngành, đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương phù hợp tình hình thực tế và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, xây dựng Kế hoạch trước ngày 02/6/2021; báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã kết quả thực hiện (qua Phòng Lao động - TB&XH) trước ngày 25/06/2021 để tổng hợp.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Văn phòng HĐND&UBND thị xã có trách nhiệm đôn đốc, báo cáo thường xuyên với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã về tình hình, triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã (qua Phòng Lao động - TB&XH thị xã) để có hướng dẫn cụ thể.

 

Ngọc Bích
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.478
Truy câp hiện tại 1.139