Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đền ơn đáp nghĩa ở Hương Trà
Ngày cập nhật 24/07/2021

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hương Trà luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, người có công, thể hiện đạo lý và truyền thống “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ ơn người trồng cây”. Đến nay, các đối tượng chính sách có công với cách mạng trên địa bàn thị xã được thụ hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo chủ trương của Đảng và nhà nước.

 

Xác định công tác chăm lo chính sách cho người có công với cách mạng là cách củng cố niềm tin của đối tượng chính sách và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước với cấp ủy và chính quyền địa phương. Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền thị xã Hương Trà đã đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ; phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tuyên truyền chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Theo thống kê của phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã Hương Trà. Tính đến nay, toàn thị xã có hơn 2.000 người có công  với cách mạng và thân nhân của họ đang được quản lý, hưởng trợ cấp theo Pháp lệnh ưu đãi người có công,  số tiền thực hiện hàng năm trên 15 tỷ đồng.  Đặc biệt, vào các dịp Lễ, Tết, các đối tượng chính sách được Chủ tịch nước tặng quà, lãnh đạo các cấp luôn quan tâm  đi thăm, tặng quà kịp thời, nhất là đối tượng chính sách có công tiêu biểu, các Bà mẹ VNAH.

Ông Hoàng Tú Nam – Phó Trưởng phòng LĐTB&XH thị xã Hương Trà cho biết: “Nhờ sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của Sở LĐ-TB&XH tỉnh TT.Huế, các chủ trương, chính sách của Thị ủy Hương Trà, UBND thị xã Hương Trà, cùng với sự quan tâm của các cấp Đảng,  chính quyền các xã, phường trên địa bàn đối với người có công đã góp phần động viên các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Cán bộ tiền khởi nghĩa, thân nhân gia đình liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, người nhiễm Chất độc hóa học và con đẻ của họ, người có công Giúp đỡ cách mạng thật sự yên tâm, phấn khởi trong cuộc sống”.

Việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở được cấp ủy, chính quyền ở thị xã Hương Trà quan tâm và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Kết quả đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 495 hộ với số tiền trên 12 tỷ đồng, trợ đóng góp của xã hội, xây dựng 5 nhà tình nghĩa với số tiền hơn 350 triệu đồng… đến nay Hương Trà đã giải quyết xong chính sách về nhà ở cho diện đối tượng chính sách người có công trên địa bàn, hiện nay thị xã đang tập trung chỉ đạo, tiếp tục rà soát các hộ người có công phát sinh chưa giải quyết để có Kế hoạch hỗ trợ kịp thời theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó, công tác phụng dưỡng, chăm sóc các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là một trong những hoạt động nổi bật của cấp ủy, chính quyền thị xã Hương Trà trong công tác đền ơn đáp nghĩa những năm qua. Hiện nay, thị xã có 04 mẹ VNAH còn sống, đang  được các cơ quan,  ban ngành, đoàn thể  thị xã nhận phụng dưỡng, chăm sóc và thực hiện tốt công tác thăm hỏi, động viên và tặng quà vào các dịp lễ, Tết và khi ốm đau.

Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp,  hàng năm thu được trên 330 triệu đồng, thông qua nguồn quỹ này, UBND thị xã đã phân bổ kinh phí , đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi danh, ghi công các anh hùng liệt sĩ tại các xã, phường; xây dựng nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ với số tiền hơn 1 tỷ đồng/năm. Những công trình này có ý nghĩa trong việc giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về lòng tự hào dân tộc,  truyền thống cách mạng của cha ông đồng thời tiếp tục gìn giữ, phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

 Công tác quy tập mộ liệt sĩ được quan tâm, trong thời gian qua, sau khi nhận được tin báo của các đơn vị, cá nhân,  cấp ủy, chính quyền thị xã đã tiến hành cất bóc, quy tập  5 bộ hài cốt đưa về các nghĩa trang xã, phường để quản lý và chăm sóc. Công tác giải quyết hồ sơ tồn đọng công nhận người có công với cách mạng luôn được quan tâm, đến nay đã cơ bản giải quyết công nhận liệt sĩ và truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH, kết quả có 22 trường hợp, trong đó  liệt sĩ  03 trường hợp, Bà mẹ VNAH 9 trường hợp, Địch bắt tù đày10 trường hợp . Có 9/9 xã, phường luôn duy trì làm tốt công tác thương binh liệt sĩ, người có công. Nhân dịp các ngày lễ, tết,  lãnh đạo thị xã  luôn quan tâm trích một phần kinh phí thăm hỏi tặng quà động viên người có công và gia đình  chính sách, người có công trên địa bàn.

Ông Hoàng Tú Nam - Phó Trưởng phòng LĐTB&XH thị xã Hương Trà cho biết: với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu cho UBND thị xã Hương Trà về thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công, trong thời gian tới, Phòng lao động thương binh và xã hội thị xã  tiếp tục căn cứ chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, các cơ quan, ban, ngành đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ; phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tuyên truyền đầy đủ các chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân người có công theo quy định hiện hành; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra xác minh, xem xét giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công kịp thời. Duy trì xã, phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ, người có công. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách cấp xã, phường theo quy định làm cho công tác chăm lo chính sách cho người có công trên địa bàn thị xã.

Có thể khẳng định, nhờ làm tốt công tác chăm lo chính sách cho người có công trên địa bàn thị xã trong thời gian qua đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, củng cố và tăng thêm niềm tin của đối tượng chính sách và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, với cấp ủy và chính quyền địa phương trên địa bàn thị xã.

Văn Vinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 4.062