Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Những điểm mới cơ bản của Bộ Luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021
Ngày cập nhật 04/08/2021

Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và sẽ thay thế cho Bộ luật Lao động 2012 hiện hành. Dưới đây là những điểm mới đáng chú ý nhất của Bộ luật này:

 

1. Mở rộng phạm vi và đối tượng điều chỉnh.

2. Tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi với nam, 60 tuổi với nữ

3. Quốc khánh được nghỉ 2 ngày

4. Không còn hợp đồng lao động theo mùa vụ

5. Ghi nhận hình thức hợp đồng lao động điện tử

6. Được ký hợp đồng xác định thời hạn nhiều lần với người cao tuổi

7. Tăng thời giờ làm thêm theo tháng lên 40 giờ

8. Thêm trường hợp nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương

9. Người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần lý do 

10. Có thể ủy quyền cho người khác nhận lương

11. Khi trả lương qua ngân hàng, người sử dụng lao động phải trả phí mở tài khoản

12. Cấm ép người lao động dùng lương để mua hàng hóa, dịch vụ của công ty

13. Người lao động có thể được "thưởng" không chỉ bằng tiền

14. Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào tiền lương của doanh nghiệp

15. Khi trả lương, doanh nghiệp phải gửi bảng kê chi tiết cho người lao động

16. Đối thoại định kỳ tại nơi làm việc 1 năm/lần

 

Tập tin đính kèm:
Thanh Thảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.066