Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
Ngày cập nhật 18/08/2021

Ngày 10 tháng 8 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1123/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 16.500.000 đồng (Mười sáu triệu, năm trăm nghìn đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2021 để phân bổ cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã thực hiện hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (Chi tiết danh sách kèm theo).

 

Tổng số lao động được hỗ trợ: 66 người

Trong đó:

Lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm: 35 người

 Người bán vé số lưu động: 31 người

Kèm theo Quyết định số: 1123/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND thị xã Hương Trà)

             

Đvt: Đồng

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Số CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu

Nơi ở hiện tại

Công việc chính

Thu nhập bình quân tháng trước khi mất việc làm

Công việc chính hiện tại

Số tiền đã nhận

Số tiền hỗ trợ

Ghi chú

I

Tứ Hạ

250.000

 

1

Nguyễn Trần Thảo Nhi

10/11/2001

192034114

TDP 5, Tứ Hạ

Làm bánh kem

3.600.000

Chưa có việc làm

750.000

250.000

HCN

II

Hương Vân

1.750.000

 

2

Lê Thị Chanh

05/08/1951

190194871

Lai Thành 1

Bá xôi, bún nghệ

800.000

Bán xôi, bún nghệ

750.000

250.000

HN

3

Lê Thị Quýt

20/03/1940

190194643

Lai Thành 1

Bán bánh lọc

1.900.000

Bán bánh lọc

750.000

250.000

HCN

4

Trần Thị Vỹ

02/06/1940

190474759

Sơn Công 2

Bán hàng rong

1.800.000

Bán hàng rong (trứng lộn)

750.000

250.000

HN

5

Hồ Truyền

08/06/1942

190485462

Lại Bằng 2

Thu gom phế liệu

2.000.000

Thu gom phế liệu

750.000

250.000

HCN

6

Châu Thị Mai

04/08/1983

 

Lại Bằng 2

Bán hàng ăn uống

5.000.000

Kinh doanh ăn uống

750.000

250.000

HN

7

Đoàn Thị Mai

10/01/1972

191316052

Long Khê

Thu gom phế liệu

2.000.000

Thất nghiệp

750.000

250.000

HCN

8

Lưu Thị Cam

04/02/1951

190605051

Lại Bằng 2

Thu gom phế liệu

2.000.000

Thất nghiệp

750.000

250.000

HCN

III

Hương Hồ

1.000.000

 

9

Trần Thị Lệ Chi

27/4/1973

191273484

An Bình

Xe Ba gác

1.800.000

Thất nghiệp

750.000

250.000

HN

10

Phan Thị Thùy Dương

01/7/1978

191371571

Ngọc Hồ

Thu gom rác

3.000.000

Thất nghiệp

750.000

250.000

HCN

11

Trương Thị Thúy Hồng

17/10/1972

191309260

Long Hồ Hạ 1

bán Bánh ướt

4.000.000

Thất nghiệp

750.000

250.000

HCN

12

Nguyễn Thị My My

28/4/1984

191569243

Long Hồ Thượng 1

bán trứng lộn

1.500.000

Thất nghiệp

750.000

250.000

HCN

IV

Hương Vinh

250.000

 

13

Phạm Thị Hương Lan

05/05/1958

190469199

La Khê

Thu gom phế liệu

900.000

Thu gom phế liệu

750.000

      250.000  

HCN

V

Hương Phong

   1.250.000  

 

14

Phan Hữu Xáo

1951

 

Thanh Phước

Xe Thồ

1.500.000

Xe Thồ

750.000

250.000

HCN

15

Trần Thị Tần

1981

191432493

Vân Quật Đông

Thu gom rác

900.000

Thu gom rác

750.000

250.000

HN

16

Đặng Công Trân

1942

190.036.317

Vân Quật Thượng

Xe thồ

700.000

Xe thồ

750.000

250.000

HN

17

Trương Thị Hoa

1957

190384641

Vân Quật Thượng

Thu gom rác

900.000

Thu gom rác

750.000

250.000

HN

18

Võ Thị Mót

1977

191431393

Vân Quật Thượng

Thu gom rác

900.000

Thu gom rác

750.000

250.000

HN

VI

Hải Dương

2.000.000

 

19

Lê Thị Huê

10/01/1961

190321213

Vĩnh Trị, Hải Dương

Phụ bán bún tô

1.500.000

Phụ bán bún tô

750.000

250.000

HCN

20

Nguyễn Thị Xê

25/11/1975

191609610

TDT Tây, Hải Dương

Bán nước mía

2.000.000

Bán nước mía

750.000

250.000

HCN

21

Hoàng Thị Mỹ

20/08/1965

190977607

Thôn Thai Dương Thượng Tây, Hải Dương

Bán bánh canh

3.000.000

Bán bánh canh

750.000

250.000

HCN

22

Lê Thị Huê

10/01/1961

190321213

Thôn Vĩnh Trị, Hải Dương

Bán bún tô

4.000.000

Phụ bán bún tô

750.000

250.000

HCN

23

Hoàng Thị Mỹ

20/08/1965

190977607

Thôn Thai Dương Thượng Tây

Bán bánh canh

900.000

Bán bánh canh

750.000

250.000

CN

24

Nguyễn Thị Xê

25/11/1975

191609610

Thôn Thai Dương Thượng Tây

Bán nước mía

900.000

Bán nước mía

750.000

250.000

CN

25

Lê Thị Huê

10/01/1961

190321213

Thôn Vĩnh Trị

Bán bún tô

900.000

Phụ bán bún tô

750.000

250.000

CN

26

Lê Thị Thiên

07/01/1977

191480254

Thôn Vĩnh Trị

Bán hàng rong

750.000

Bán hàng rong

750.000

250.000

HN

VII

Bình Tiến

250.000

 

27

Trương Thị Hồng

01/01/1976

191612052

Thuận Lợi

thu gom phế liệu

4.500.000

Thất nghiệp

750.000

250.000

HCN

VIII

Hương Chữ

750.000

 

28

Lê Thị Dưng

20/5/1961

190593185

La Chữ Trung

bán đậu hũ

3.000.000

bán đậu hũ

750.000

250.000

HCN

29

Ngô Thị Thanh
Phương

25/11/1974

191344569

Phú Ổ 1

bán trứng lộn

1.500.000

bán trứng lộn

750.000

250.000

HCN

30

Ngô Thị Bạch Yến

09/10/1968

191249759

La Chữ Thượng

chạy bàn ăn

5.000.000

chạy bàn quán nhậu

750.000

250.000

HCN

IX

Hương Toàn

1.000.000

 

31

Trần Thị Gái

1/10/1971

191323124

Triều Sơn Trung

Phục vụ bàn

3.000.000

Phục vụ bàn quán cơm

750.000

250.000

HN

32

Trần Thị Hồng

25/8/1961

190589668

Giáp Kiền

Bán hàng ăn sáng

1.750.000

Thất nghiệp

750.000

250.000

HN

33

Lê Thị Tình

12/12/1963

192030233

Cổ Lão

Bán hàng rong

3.500.000

Bán hàng rong

750.000

250.000

HCN

34

Phạm Thị Mừng

11/6/1966

191136927

Cổ Lão

Thu gom phế liệu

3.000.000

Thu gom phế liệu

750.000

250.000

HN

X

Bình Thành

250.000

 

35

Lê Thị Hồng Vân

15/09/1959

190098143

Thôn Tam Hiệp

Bán bún

3.000.000

Bán bún

750.000

250.000

HCN

TỔNG CỘNG

8.750.000

 

                     

Danh sách này gồm có 35 người./.

               

Số tiền: 8.750.000 đồng (Tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)

         

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.490