F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc thôi hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng đối với 02 đối tượng bảo trợ xã hội thuộc xã Hương Bình và phường Hương Xuân
Ngày cập nhật 22/09/2022

Ngày 14  tháng  9 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1410/QĐ-UBND về việc thôi hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng đối với 02 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà.

 

(Có danh sách kèm theo)

  (Kèm theo Quyết định số:  1410/QĐ-UBND ngày 14  tháng 9  năm 2022 của UBND thị xã Hương Trà)

 
                       

STT

Họ và tên đối tượng

Năm sinh

Trú quán

Thuộc đối tượng

Ngày thôi hưởng

Lý do

Ngày từ trần

Trích lục khai tử (bản chính/ bản sao)

Ngày cấp

Ghi chú

 
 
 
 

1

Nguyễn Thị Rạt

1933

Tổ dân phố Thanh Lương 3, phường Hương Xuân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/07/2022

Từ trần

30/06/2022

293/2022/TLKT-BS

11/07/2022

 

 

2

Lê Chương

1951

Thôn Hải Tân, xã Hương Bình

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

01/09/2022

Từ trần

19/08/2022

02/TLCCHT

29/08/2022

 

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 12.038