F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc thôi hưởng trợ giúp bảo trợ xã hội hàng tháng đối với bà: Lê Thị Loan
Ngày cập nhật 22/09/2022

Ngày 14 tháng 9 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số1408 /QĐ-UBND về việc thôi hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng đối với bà: Lê Thị Loan. Sinh ngày: 01/01/1954.

 

Thường trú tại: Thôn Hải Tân, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Là đối tượng: Đại diện hộ gia đình nuôi dưỡng, chăm sóc ông Lê Chương là người khuyết tật đặc biệt nặng.

Thôi hưởng kể từ ngày: 01/9/2022

Lý do: Người khuyết tật đã từ trần ngày 19/8/2022 theo trích lục cải chính hộ tịch số: 02/TLCCHT do UBND xã Hương Bình cấp ngày 29/8/2022.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 10.436