F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khảo sát, xin ý kiến mọi người về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi
Ngày cập nhật 20/10/2022

Ngày 05/10/2022, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Công văn số 210 về việc phối hợp, thăm dò dư luận xã hội bằng hình thức trực tuyến.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Dư luận xã hội triển khai cuộc thăm dò dư luận xã hội về việc “triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 06 tháng đến dưới 05 tuổi”.

- Mục đích thăm dò dư luận xã hội: Tìm hiểu tâm trạng, ý kiến của người dân về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi; đánh giá thực trạng, nhu cầu, mong muốn của người dân và đề xuất giải phù hợp cho công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới.

- Đối tượng thăm dò dư luận xã hội: Các tầng lớp Nhân dân (Ưu tiên những người có con trong độ tuổi từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi).

- Thời gian tổ chức thăm dò dư luận xã hội: Từ nay đến ngày 10/10/2022.

- Hình thức thăm dò dư luận xã hội: Hình thức trực tuyến

Ban Tuyên giáo Thị ủy gửi đường link thăm dò bằng hình thức trực tuyến theo đường dẫn: https://dlxh.btgtw.vn/Home/Index?surveyId=164

hoặc quét mã QR bên dưới

Xin trân trọng cám ơn!

 

Hoài Trang - BTG Thị ủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.506.019
Truy câp hiện tại 676