F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt danh sách hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện quý III năm 2022
Ngày cập nhật 20/10/2022

Uỷ ban nhân dân thị xã phê duyệt danh sách hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo trên địa bàn thị xã Hương Trà để làm căn cứ hỗ trợ tiền điện quý III năm 2022 cụ thể như sau:

 

 

Tổng số hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện: 696 hộ

Tổng số tiền thực hiện hỗ trợ: 95.680.000 đồng (Chín mươi lăm triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)

Trong đó:

- Tổng số hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập, được hỗ trợ tiền điện: 628 hộ, với số tiền 86.664.000 đồng. (Tám mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi bốn nghìn đồng chẵn)

- Tổng số hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo, được hỗ trợ tiền điện: 68 hộ, với số tiền: 9.016.000 đồng (Chín triệu không trăm mười sáu nghìn đồng chẵn)

Tập tin đính kèm:
Vĩnh Phúc-LĐTBXH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.506.019
Truy câp hiện tại 536