Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng trợ cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030
Ngày cập nhật 18/08/2023

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 289/QĐ- LĐTBXH ngày 16/3/2023 về kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng trợ cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030

(Đính kèm theo Quyết định)./.

Tập tin đính kèm:
Đào Văn Đại - Phòng LĐTB&XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 617