Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định Ban hành Chương trình tổng thể của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
Ngày cập nhật 18/08/2023

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 271/QĐ- LĐTBXH ngày 13/3/2023 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

(Đính kèm theo Quyết định)./.

Tập tin đính kèm:
Đào Văn Đại - Phòng LĐTB&XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 541